Ideja in pomen Transcendentalnega sveta

Poglejmo najprej kaj o tem pojmu pove jezikovni portal FRAN:

transcendentálen -lna -o prid. (ȃ) 
1. knjiž. ki presega naravno, zemeljsko; nadnaraven, nadzemeljski: 
2. filoz., po Kantu nanašajoč se na pogoje spoznavanja, neodvisne od izkustva: logika in matematika sta transcendentalni znanosti / transcendentalna metoda; transcendentalna zavest / transcendentalna filozofija 
// ki je pred izkustvom in ga omogoča: človekova možnost govorjenja je transcendentalna; transcendentalno spoznanje / človekov transcendentalni svet 
3. knjiž. nedoumljiv, nespoznaven
// od stvarnega, čutno zaznavnega zelo oddaljen

transcendentálen -lna -o (ȃ) ~o bivanje človeka nedoumljivo, nespoznavno
transcendentálno -ega s, pojm. (ȃ) vera v ~o v nadnaravno, nadzemeljsko

transcendénten -tna -o prid. (ẹ̑) knjiž. 
1. ki presega izkustvo, zavest; presežennadizkustven: transcendentna predmetnost, resničnost 
2. ki presega naravno, zemeljsko; nadnaravennadzemeljski

3.ki obstaja zunaj zavesti, zunaj osebka: vsak osebek, predmet je drugemu osebku transcendenten / to vprašanje je stroki transcendentno presega področje stroke

transcendénca -e ž (ẹ̑) knjiž. 
1. lastnost, značilnost transcendentnega: transcendenca smrti / transcendenca boga; transcendenca in imanenca 
2. kar je transcendentno: svet transcendence / religiozna transcendenca 
3. v zvezi s predlogom prehajanjepreraščanje: transcendenca k biti; transcendenca v nebivanje 
♦ 
filoz. transcendenca po Sartru dejstvo, da se da preseči določena kakovost, stanje bivanja

Transcendentalni svet ni neki abstraktni svet, ki živi samo v domošljiji nekogaršnjega fanatika in norca. To je ralni svet, samo je ONKRAJ NAŠE TRENUTNE SPOSOBNOSTI ZAZNAVANJA.

 

​Do pred 4 desetletij  je Internet veljal za domišljijski, transcendentalni svet. Sedaj pa nam je postala neizbežna realnost.

Pred 35. leti je tudi piza še bila "transcendentalna". Prva pica, ki sem jo zaužila, mi je bila nagravžna. Precej časa je minilo, ko sem jo ponovno poskusila. In takrat mi je bila super. Sploh nisem mogla razumeti, zakaj mi je prvič bila tako zalo nagravžna.

 

​Doseči svoj lastni "Transcendentalni svet" pomeni: resnično in korenito postati drugi človek.

To je stanje ene 

NOVE NORMALNOSTI IN ODPRTE SPONTANOSTI.
To je stanje fizične in psihične skladnosti v katerem je psihofizično zdravje samoumevno. 
To je stanje popolne prisotnost in zavedanja vsega okoli nas in tudi nas samih v tem svetu. 
To je stanje v katerem postanemo sposobni pravilno in natančno reagirati v vseh situacijah.

Nobeni »problemi« nam  ne bodo predstavljali PROBLEM, ker jih bomo znali spontano in z lahkoto zadovoljivo rešiti.

Transformacija dosežena s pomočjo Transformne osebnostne terapije

ni samo ozdravitev od neke bolezni.

To je ozdravitev od sebe samega.

Vaše čisto in popolno bistvo se postopoma izvija is vaše sedanje - izgubljene, prestrašene, iztrošene in bolne obleke

kot

ptica Fenix iz svojega pepela.

Feniks.jpg