top of page
8.png

Temeljne domače naloge

Po tem,, ko ste obvladali nulto lekcijo, opisano v poglvlju "Terapija", sledijo nadaljnje lekcije na poti transformacije. 

bottom of page