top of page

Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe

Spletno mesto KORNELIJA-PT.COM (v nadaljevanju: spletno mesto)  je okno dejavnosti  TRANSCENDENTALNI SVET (Kornelija Pope Toth). Vse pravice so pridržane, razen če posamezne spletne strani spletnega mesta določajo drugače.

 

Cilji in storitve  TRANSCENDALNEGA SVETA 

 

Cilji so:

 

- duhovno in osebnostno opismenjevanje

- širjenje, učenje in spodbujanje logičnega premišljevanja tudi na področju osebnosti (psihično, fizično in duhovno zdravje) in implementacija svojih sposobnosti na strokovnem in osebnem področju ter interesih

- terapija z pomočjo ozaveščanja

 

Storitve za uresničitev teh ciljev so:

- pisanje, izdajateljstvo in trženje knjig (tiskanih in elektronskih)

- izdelava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov

- izvedba seminarjev in delavnic

- indivudualno svetovanje in terapija

 

Uporaba spletnega mesta

 

Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pravil poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji).

 

Z uporabo spletnega mesta se zavezujete, da ne boste:

•   obrekovali, grozili, žalili, provocirali ali kak drugače nesprejemljivo postopali proti drugim uporabnikom spletnega mesta 

•   objavljali neprimernih ali nezakonitih tem, imen in informacij;

•   oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, razen če so taka sporočila izrecno dovoljena na posamezni spletni strani spletnega mesta;

•   kršili veljavne zakonodaje in predpisov

•   na kakršen koli način zavestno škodili ali vznemirjali drugim uporabnikom ali podjetju 

 

Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno.

 

TRANSCENDENTALNI SVET Kornelija Pope Toth  si pridružuje pravico, da zavrne zlonamerne objave in da avtorom, ki grobo kršijo te spošne pogoje, odkloni nadaljnje sodelovanje.

 

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest, vendar samo do takšnih, za čigavo vsebino menim, da bo koristila tudi mojim strankam in katera je kompatibilna s filozofijo ki jo zastopam.  

 

Povezanih spletnih mest TRANSCENDENTALNI SVET Kornelija Pope Toth  ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za celokupno vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. 

 

Pogoji sodelovanja

Z investicijo v katerikoli informacijski proizvod, program, svetovalni paket ali drugo storitev se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (n.pr. posredovali določene informacije, nujne za uspešno sodelovanje in pozitivne rezultate) oziroma uredili plačilo, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju.

 

POGOJI UPORABE AVTORSKIH VSEBIN

Vsi informacijski proizvodi objavljeni na tem spletnem mestu  so avtorsko delo Kornelija Pope Toth in s tem tudi predmet avtorske zaščite intelektualne lastnine.

 

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati ali reproducirati objavljene vsebine izključno v osebne in nekomercialne namene. Pri tem morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic.

 

Kdor želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

 

Komercialna uporaba moje metode ozaveščanja v terapijske namene ni dovoljena razen če je nekdo od mene pridobil certifikat, ki je zagotovilo, da resnično postopa po pravilih, ki sem jih jaz postavila.

 

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi dejavnosti TRANSCENDENTALNI SVET Kornelija Pope Toth se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji, navedenih ob objavi. 

 

Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov niso predmet pogajanja.

 

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) (Nisem zavezanec za DDV). 

 

Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in NI VRAČLJIVA, razen če to ni drugače navedeno.

 

PRIJAVA NA DOGODKE IN STORITVE ter PLAČILO KOTIZACIJE

Prijava na dogodke (delavnice, seminarji in predavanja) in storitve (Webinarji, individualna svetovanja in terapija)  se izvede z izpolnitvijo prijavnice.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen dogodek in storitev prejmejo vsi prijavljeni po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

 

ODPOVED PRIJAVE NA DOGODEK ALI STORITEV

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov kornelija.pt@gmail.com  

Skrajni rok za pisno odpoved s pravico do povračila denarja je 5 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu dogodka ali dogovorjenega datuma za terapijo. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

Manipulativni stroški v primeru odpovedi znašajo 15 EUR (DDV ni obračunan, ker ponudnik ni DDV zavezanec).

Pridržujem si pravico odpovedi ali prestavitve (v dogovoru z plačnikom) dogovorjenega termina za dogodke ali storitve. Zavezujem se, da bom plačnika storitev o tej spremembi pravočasno obvestila ter mu v primeru odpovedi oz. prestavitve termina, s katero se naročnik storitev ne bi strinjal, povrnili vplačan znesek v celoti, brez dodatnih stroškov.

 

 

NAČINI PLAČILA

BANČNO NAKAZILO

 

Vaše naročilo ali prijava se obravnavajo šele po nakazilu določenga zneska na TRR.

 

OSEBNO PLAČILO

 

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

 

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov kornelija.pt@gmail.com in odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas bom prosila, da prenehate uporabljati spletno mesto TRANSCENDENTALNI SVET.

bottom of page