Blog

Svet iz drugačne perspektive

S kmečko logiko o koroni, imunosti in cepljenju

Updated: Aug 11


Na portalu rtv slovenije je te dni objavljen članak z naslovom „CEPIVA IN MI“.

V glavnem se strinjam z vsem, kar je napisano v članku. Seveda se strinjam, saj je enako ali se vklapa v to, kar smo se tudi sicer učili na fakulteti. In seveda, nimam kaj oporekati strokovnjakom s tega področja.


Ampak, nesreča ozko specializiranih strokovnjakov je ta, da so omejeni na svoje področje, ne vidijo pa celote. Ker pa sem sama želela imati pregled nad celoto, zato sem specializirala splošno medicino. Homeopatija in še marsikaj, česar sem se še učila in naučila, na sploh pa Transformna osebnostna terapija (TOT) so mi dali vse širše vidno polje in sposobnost povezovanja raznih zadev, ki jih človek, četudi jih pozna, ni navajen ali ni sposoben povezovati čeprav sodijo skupaj. S povezovanjem podatkov dobimo multidimenzionalno sliko problema, ki pa je pogoj za njegovo pravilno reševanje.

Zato nimam kaj polemiziriati s strokovnjaki infektologije, na čigavih izjav je napisan članek. Rada bi pa dodala še neke pomembne zadeve in tudi izrazila svoje pomisleke na podlagi mojega znanja in izkušenj.


Zato bom takoj povdarila, da začetek (nulti korak) pri tej zgodbi o pandemiji in cepljenju ni prI tem kako deluje cepivo in ali je učinkovito za povečanje odpornosti človeka proti nekemu infektu.

Začetek reševanja problema je vprašanje

ZAKAJ NAŠE BITJE NI V STANJU PRAVOČASNO IN PRAVILNO

USTVARITI IMUNOST,

ki bi nas ščitila od udora mikrobov in nastanka infekta?


Materialni nivo je samo mejhno in močno omejeno področje človeka, sveta in realnosti. Vendar se bom sedaj omejnila samo na to materialno in medicinsko področje.


Po Oparinovi teoriji življenje na Zemlji je nastalo postopoma pred okoli 3.5 milijardami leti.

Predpostavljali so, da je začelo v prvi vrsti s partiklami (česticami) RNA (ribonukleinske kiseline). Namreč, RNA je v stanju preskrbeti za svoje lastno razmnoževanje, dok DNA (dezoribonukleniska kiselina) tega ni sposobna.

Korona virus je RNA virus!!!!

Torej, virusi, ki so določeni partikli RNA ali DNA so bili PRVA »ŽIVA BITJA« NA ZEMLJI.

V nadaljnjem razvoju se je postopoma oblikovala CELICA.

Ta celica je (brez dietetičara!) znala kaj in kako treba jesti in piti in funkcioniati, da bi obstala.

In celica je obstala vseh teh 3,5 milijardi leti.

Ne samo, da je obsala, temveč je bila v stanju postopoma zgraditi vse bolj kompleksne oblike, skozi katere se je življenje prenašalo in razvijalo.


Pravijo, če je zemlja stara 24 ur, po tem je človek na zemlji samo nekaj sekund.

V zadnjih 100 letih pa si je vzel pravico domišljati, da je bog in, na podlagi svoje omejene človeške glave, vse skupaj obrniti na glavo in marsikaj že dokončno uničiti. Na sploh pa v zadnjih 30 letih je postal toliko ošaben, da je vse naredil da izrine in uniči fiziologijo (kar pa je bog na materialni ravni) in boga (kar pa je fiziologija na mentalni, energetski in drugih ezoteričnih ravneh). Udira in razdira naravo in si domišlja da je pametnejši od nje. Pozablja pa na številna dokazila, ki nam jih je narava že dala o tem, da se je ne da podrediti in da se, prej ali slej maščuje za vsako vmešavanje v procese, ki so tekom milijardi let ustvarjani in počasi se razvijali v harmonično soskladje.

Ošaben človek, na sploh na področju, ko gre za njega samega, pozablja logiko in zanika celo matematiko, ki je dokazala resničnost »učinka metulja«. Kar pa pomeni, da tudi najmanjša sprememba naravnega toka vleče za sabo spremembe na nešteto ravneh z nepredvidivimi, večinoma zelo slabimi posledicami.


Kljub vsemu temu, človek je svojo ošabnost dvignil na še višjo raven in se ne igračka več z izsuševanjem mokrišč ali sečom gozdov temveč z geni in si domišlja, da lahko sam ustavari nekaj boljšega, kot je to ustvarjeno skozi naravo tekom milijardi let.


Človek je zgrajen na podlagi RNA in DNA. Nastal pa je v okolju, ki je že bilo polno z raznoraznimi »mikrobi« - paratikli RNA in DNA in ob tem je preživel do sedanjih dni. To pomeni, da je moral v sebi imati razvit ščit in druge obrambne sisteme, ki so onemogočali vdor teh partiklov, ki bi zmotili njegovo harmonično funkcioniranje. Če teh ne bi imel, bi izumrl že zdavnaj.

Tudi, če bi virusi nastali po tem, ko je človek že bil ustvarjen, če ne bi bilo ugrajenih mehanizmov zaščite, bi že izumrl, kot so izumrla številna druga živa bitja, ki se niso bila v stanju prilagajati naravnim okoliščinam.

Zato ni vprašanje kako bomo v človeku umetno spodbudili njegovo obrambo od mikrobov, temveč je vprašanje KAKO IN ZARADI ČESA JE IZGUBIL TO SPOSOBNOST, KI JO JE IMEL OD VEKOMAJ.


Pa tudi sicer, od nobene bolezni ne zbolevajo vsi. Dejansko samo določen manjši del populacije zboli od določenih bolezni. Epidemije pa, na sploh pa hude pandemije nastopijo zelo-zelo redko, pa tudi takrat ne zbolijo vsi.

Zato je najbolj logično vprašati se: zakaj smo zgubili svoje sposobnosti obrambe od nečesa, kar je v resnici normalni sestavni del našega organizma in našega sveta.


Priče smo, da narava urejuje zadeve tako, kot je potrebno, tudi restituira uničene dele in vrača vse v ravnovesno stanje, ko se človek preneha vmešavati v procese. Zato, na prvem mestu bi se morali zavedati, da mi sami očitno ne živimo v skaldu z naravo. Oziroma, ji onemogočamo, da tudi nas naredi takšne, kot je potrebno.

Ne smemo pozabiti, da so tudi naš mental in druga področja v domeni narave-oz, bi morala biti, če ne bi mi, v zadnjih 30 letih, z razbohoteno, a totalno zgrešena miselnostjo tudi na teh področjih onemogočali pretoke energij, ki uravnavajo naravne procese. Razne metode »za zdravje in srečo«, na sploh pa »zdrava prehrana« in kemija, v obliki »prehranskih dodatkov« pa nas dokrajčij v popolnosti.


S pomoöjo tako silno neprimerni prehrani kot je danes, ki jo imenujete za »zdravo«, ko jemo dobesedno odišavljeni drek in pijemo strupe, ki jih imenujemo »prehranski dodatki«,— smo se totalno odtujili od narave in v popolnosti onemogočili pravilno funkcioniranje našega bitja.

Kmeti dobro vedo, da iz neprimerno obdelanih mladic ne more izrasti primerna rastlina. Naprimerna rastlina je neodporna (bolna). Zato potrbuje veliko šrkopljenj s strupi. Vse to ne omogoča, da bi dala primernega ploda in onemogoča, da bi dala primernega semena, iz katerega bi lahko rastla zdrava naslednja generacija..

Kako je možno, da takšno preprosto resnico v popolnosti pozabimo, ko gre za nas same?

Na takšni neprimerni prehrani, ki niti slučajno se ne ujema z naravo (in služi samo za nekogaršnji profit), ne more se ustvarili primerno kvaliteten organizem.


PRIPOMBA. Zdrava prehrana ni to, kar naša omejena človeška glava določi naj bi bila. Naravno in zdravo je to, kar ve celica že milijarde let. Ve, kakšne so njene potrebe in jih zna tudi preskrbeti.


Potrebe našega bitja po enrgiji nam pove lakota a specifične potrebe po določenih hranilih pa nam javlja apetit. Potrebe so pa odvisne od tega kako »vozimo« naše bitje in kaj vse od njega terjamo. Osebo, ki bi se do svojega avta obnašala tako, kot se obnašamo do svojega bitja (na področju prehrane) bi takoj spravili v norišnico. Takšna norost do človeka, pa se imenuje za znanost in »duhovno razvitost«. Namreč, če avto porabi preveč bencina ali olja, ga ne bomo stavili na »dijeto«. In mu ne bomo namesto bencina ali olja tankali vodo. Pogledali bomo zaradi česa je poraba našega avta postala neprimerna. Torej, naše prehranske potrebe so odvisne od tega kako uporabljamo naše bitje. Prehrana ni slikarsko platno, na katerem lahko izživljamo svoje norosti.

Potrebe našega bitja pa ne moremo nadomestiti z odišavljenim drekom niti s tabletami tega ali onega.


Kako naj naše bitje postane odporno, ko pa mu ne zadovoljimo potrebe?

Torej, zaradi modrovanja s prehrano, ne moremo izgraditi pravilnega in odpornega bitja. Onemogočeno je tudi pravilno funkcioniranje. Takšno nezdravo bitje ne more dati pravega semena. Zato se naprevilnosti in problemi kopičijo iz gneracijo v generacijo. Otroci vse hitreje in vse težje zbolevajo od vse težjih bolezni...


Seveda, prehrana je samo eno področje fiziologije, ki smo ga uničili. Ne obstaja več nobenega področja v katerega se ne bi vtaknili in ga uničili in je pravo čudo, da še vedno obstajamo.

Izrek pravi »Čistoča je pol zdravja« Neki pa so temu hudomušno vendar poponoma pravilno dodatli, da pa je »nečistoča druga polovica«.


V članku, ki sem ga omenila, piše:

»Naše telo ima proti njim (proti okužbi) pripravljene različne obrambne strategije, od kože do sluzi«

Kako naj nas ščiti koža ko jo kar naprej uničujemo!? Zaradi obsedenostjo z čistočo in »sterilnostjo« izlužimo kožo od vseh izločkov, ki ščitijo kožo, ohranjajo jo vitalno in služijo obrambi.

S kemikalijami s katerimi se kar naprej hočemo sterilizirati in kemikalijami, s katerimi se »lickamo in mackamo«, uničujemo tudi mikrobe ki so naši normalni stanovniki in nam na razne načine služijo pri obrambi. Apatogeni mikroorganizmi tudi na ta način nas ščitijo, da zasedajo prostor in s tem onemogočajo, da bi se patogeni mikrobi namnožili. S temi zadevami »proti bakterijam« ubijamo samo te apatogene. To pa omogoča bohotenje patogenih.

Kožo uničujete tudi z velikimi tatuji, saj ne samo da jo izlažete stresu (ki pa ovira imunost) temveč v njo vnašate barvila, ki ne sodijo tam.

V članku piše:

"Ko virus vdre v celico, se površina celice spremeni, naš imunski sistem prepozna, da je nekaj narobe, in celico obravnava kot tujek,"


Če se celica spremeni že pri udoru enega neopaznega virusa, koliko se šele spremeni, ko ne samo eno temveč večje površine telesa dokončno in za vedno preplavite z barvili, ki ne sodijo tam.


In če ves organizem odreagira obrambno na eno samo spremenjeno celico, koliko energije mora vložiti, da bi ogradil in umaknil kožo, ki je v celoti prizadeta?!

Zato koža ne samo da preneha biti ščit proti udoru mikrobov in proizvajalec obrambe, temveč postane porabnik obrambe. Tako uničevana koža postane tujek za naše telo, ki ga je treba odstraniti. A ispad njene obrambne funkcije pa ustvari »živo rano« in odpre vrata za vdor uničvevalskim faktorjem. Ker pa smo z vsemi temi prenehali biti sonaravni, onemogočili smo našemu bitju, da vse to spravi v red. Torej, koža ne služi več obrambi temveč postane kronično žarišče in PORABNIK zaščitnih mehanizmov in energije za ustvarjanje zaščite.

In vsako takšno naše dejanje je »zamah metulja s krili«. Hurikan pa sledi venar na čisto drugem koncu (npr. v obliki hude epidemije). Mi pa ne bomo povezali uzroke s posledicami. Lahko bi videli in tudi dokazali vendar preveč smo prepričani v naše bogovske pravice in neoporečnost naših dejanj.

V članku piše tudi naslednje: