top of page

Blog

Svet iz drugačne perspektive

S kmečko logiko o koroni, imunosti in cepljenju

Updated: Jan 30


Na portalu rtv slovenije je te dni objavljen članak z naslovom „CEPIVA IN MI“.

V glavnem se strinjam z vsem, kar je napisano v članku. Seveda se strinjam, saj je enako ali se vklapa v to, kar smo se tudi sicer učili na fakulteti. In seveda, nimam kaj oporekati strokovnjakom s tega področja.


Ampak, nesreča ozko specializiranih strokovnjakov je ta, da so omejeni na svoje področje, ne vidijo pa celote. Ker pa sem sama želela imati pregled nad celoto, zato sem specializirala splošno medicino. Homeopatija in še marsikaj, česar sem se še učila in naučila, na sploh pa Transformna osebnostna terapija (TOT) so mi dali vse širše vidno polje in sposobnost povezovanja raznih zadev, ki jih človek, četudi jih pozna, ni navajen ali ni sposoben povezovati čeprav sodijo skupaj. S povezovanjem podatkov dobimo multidimenzionalno sliko problema, ki pa je pogoj za njegovo pravilno reševanje.

Zato nimam kaj polemiziriati s strokovnjaki infektologije, na čigavih izjav je napisan članek. Rada bi pa dodala še neke pomembne zadeve in tudi izrazila svoje pomisleke na podlagi mojega znanja in izkušenj.


Zato bom takoj povdarila, da začetek (nulti korak) pri tej zgodbi o pandemiji in cepljenju ni prI tem kako deluje cepivo in ali je učinkovito za povečanje odpornosti človeka proti nekemu infektu.

Začetek reševanja problema je vprašanje

ZAKAJ NAŠE BITJE NI V STANJU PRAVOČASNO IN PRAVILNO

USTVARITI IMUNOST,

ki bi nas ščitila od udora mikrobov in nastanka infekta?


Materialni nivo je samo mejhno in močno omejeno področje človeka, sveta in realnosti. Vendar se bom sedaj omejnila samo na to materialno in medicinsko področje.


Po Oparinovi teoriji življenje na Zemlji je nastalo postopoma pred okoli 3.5 milijardami leti.

Predpostavljali so, da je začelo v prvi vrsti s partiklami (česticami) RNA (ribonukleinske kiseline). Namreč, RNA je v stanju preskrbeti za svoje lastno razmnoževanje, dok DNA (dezoribonukleniska kiselina) tega ni sposobna.

Korona virus je RNA virus!!!!

Torej, virusi, ki so določeni partikli RNA ali DNA so bili PRVA »ŽIVA BITJA« NA ZEMLJI.

V nadaljnjem razvoju se je postopoma oblikovala CELICA.

Ta celica je (brez dietetičara!) znala kaj in kako treba jesti in piti in funkcioniati, da bi obstala.

In celica je obstala vseh teh 3,5 milijardi leti.

Ne samo, da je obsala, temveč je bila v stanju postopoma zgraditi vse bolj kompleksne oblike in strukture, skozi katere se je življenje prenašalo in razvijalo.


Pravijo, če je zemlja stara 24 ur, po tem je človek na zemlji samo nekaj sekund.

V zadnjih 100 letih pa si je vzel pravico domišljati, da je bog in, na podlagi svoje omejene človeške glave, vse skupaj obrniti na glavo in marsikaj že dokončno uničiti. Na sploh pa v zadnjih 30 letih je postal toliko ošaben, da je vse naredil da izrine in uniči fiziologijo (kar pa je bog na materialni ravni) in boga (kar pa je fiziologija na mentalni, energetski in drugih ezoteričnih ravneh). Udira in razdira naravo in si domišlja da je pametnejši od nje. Pozablja pa na številna dokazila, ki nam jih je narava že dala o tem, da se je ne da podrediti in da se, prej ali slej maščuje za vsako vmešavanje v procese, ki so tekom milijardi let ustvarjani in počasi se razvijali v harmonično soskladje.

Ošaben človek, na sploh na področju, ko gre za njega samega, pozablja logiko in zanika celo matematiko, ki je dokazala resničnost »učinka metulja«. Kar pa pomeni, da tudi najmanjša sprememba naravnega toka vleče za sabo spremembe na nešteto ravneh z nepredvidivimi, večinoma zelo slabimi posledicami.


Kljub vsemu temu, človek je svojo ošabnost dvignil na še višjo raven in se ne igračka več z izsuševanjem mokrišč ali sečom gozdov temveč z geni in si domišlja, da lahko sam ustavari nekaj boljšega, kot je to ustvarjeno skozi naravo tekom milijardi let.


Človek je zgrajen na podlagi RNA in DNA. Nastal pa je v okolju, ki je že bilo polno z raznoraznimi »mikrobi« - partikli RNA in DNA in ob tem je preživel do sedanjih dni. To pomeni, da je moral v sebi imati razvit ščit in druge obrambne sisteme, ki so onemogočali vdor teh partiklov, ki bi zmotili njegovo harmonično funkcioniranje. Če teh ne bi imel, bi izumrl že zdavnaj.

Tudi, če bi virusi nastali po tem, ko je človek že bil ustvarjen, če ne bi bilo ugrajenih mehanizmov zaščite, bi že izumrl, kot so izumrla številna druga živa bitja, ki se niso bila v stanju prilagajati naravnim okoliščinam.

Zato ni vprašanje kako bomo v človeku umetno spodbudili njegovo obrambo od mikrobov, temveč je vprašanje KAKO IN ZARADI ČESA JE IZGUBIL TO SPOSOBNOST, KI JO JE IMEL OD VEKOMAJ.


Pa tudi sicer, od nobene bolezni ne zbolevajo vsi. Dejansko samo določen manjši del populacije zboli od določenih bolezni. Epidemije pa, na sploh pa hude pandemije nastopijo zelo-zelo redko, pa tudi takrat ne zbolijo vsi.

Zato je najbolj logično vprašati se: zakaj smo zgubili svoje sposobnosti obrambe od nečesa, kar je v resnici normalni sestavni del našega organizma in našega sveta.


Priče smo, da narava urejuje zadeve tako, kot je potrebno, tudi restituira uničene dele in vrača vse v ravnovesno stanje, ko se človek preneha vmešavati v procese. Zato, na prvem mestu bi se morali zavedati, da mi sami očitno ne živimo v skaldu z naravo. Oziroma, ji onemogočamo, da tudi nas naredi takšne, kot je potrebno.

Ne smemo pozabiti, da so tudi naš mental in druga področja v domeni narave-oz, bi morala biti, če ne bi mi, v zadnjih 30 letih, z razbohoteno, a totalno zgrešena miselnostjo tudi na teh področjih onemogočali pretoke energij, ki uravnavajo naravne procese. Razne metode »za zdravje in srečo«, na sploh pa »zdrava prehrana« in kemija, v obliki »prehranskih dodatkov« pa nas dokrajčij v popolnosti.


S pomočjo tako silno neprimerni prehrani kot je danes, ki jo imenujete za »zdravo«, ko jemo dobesedno odišavljeni drek in pijemo strupe, ki jih imenujemo »prehranski dodatki«,— smo se totalno odtujili od narave in v popolnosti onemogočili pravilno funkcioniranje našega bitja.

Kmeti dobro vedo, da iz neprimerno obdelanih mladic ne more izrasti primerna rastlina. Naprimerna rastlina je neodporna (bolna). Zato potrebuje veliko šrkopljenj s strupi. Vse to ne omogoča, da bi dala primernega ploda in onemogoča, da bi dala primernega semena, iz katerega bi lahko rastla zdrava naslednja generacija..

Kako je možno, da takšno preprosto resnico v popolnosti pozabimo, ko gre za nas same?

Na takšni neprimerni prehrani, ki niti slučajno se ne ujema z naravo (in služi samo za nekogaršnji profit), ne more se ustvarili primerno kvaliteten organizem.


PRIPOMBA. Zdrava prehrana ni to, kar naša omejena človeška glava določi naj bi bila. Naravno in zdravo je to, kar ve celica že milijarde let. Ve, kakšne so njene potrebe in jih zna tudi preskrbeti.


Potrebe našega bitja po enrgiji nam pove lakota a specifične potrebe po določenih hranilih pa nam javlja apetit. Potrebe so pa odvisne od tega kako »vozimo« naše bitje in kaj vse od njega terjamo. Osebo, ki bi se do svojega avta obnašala tako, kot se obnašamo do svojega bitja (na področju prehrane) bi takoj spravili v norišnico. Takšna norost do človeka, pa se imenuje za znanost in »duhovno razvitost«. Namreč, če avto porabi preveč bencina ali olja, ga ne bomo stavili na »dijeto«. In mu ne bomo namesto bencina ali olja tankali vodo. Pogledali bomo zaradi česa je poraba našega avta postala neprimerna. Torej, naše prehranske potrebe so odvisne od tega kako uporabljamo naše bitje. Prehrana ni slikarsko platno, na katerem lahko izživljamo svoje norosti.

Potrebe našega bitja pa ne moremo nadomestiti z odišavljenim drekom niti s tabletami tega ali onega.


Kako naj naše bitje postane odporno, ko pa mu ne zadovoljimo potrebe?

Torej, zaradi modrovanja s prehrano, ne moremo izgraditi pravilnega in odpornega bitja. Onemogočeno je tudi pravilno funkcioniranje. Takšno nezdravo bitje ne more dati pravega semena. Zato se naprevilnosti in problemi kopičijo iz gneracijo v generacijo. Otroci vse hitreje in vse težje zbolevajo od vse težjih bolezni...


Seveda, prehrana je samo eno področje fiziologije, ki smo ga uničili. Ne obstaja več nobenega področja v katerega se ne bi vtaknili in ga uničili in je pravo čudo, da še vedno obstajamo.

Izrek pravi »Čistoča je pol zdravja« Neki pa so temu hudomušno vendar poponoma pravilno dodatli, da pa je »nečistoča druga polovica«.


V članku, ki sem ga omenila, piše:

»Naše telo ima proti njim (proti okužbi) pripravljene različne obrambne strategije, od kože do sluzi«

Kako naj nas ščiti koža ko jo kar naprej uničujemo!? Zaradi obsedenostjo z čistočo in »sterilnostjo« izlužimo kožo od vseh izločkov, ki ščitijo kožo, ohranjajo jo vitalno in služijo obrambi.

S kemikalijami s katerimi se kar naprej hočemo sterilizirati in kemikalijami, s katerimi se »lickamo in mackamo«, uničujemo tudi mikrobe ki so naši normalni stanovniki in nam na razne načine služijo pri obrambi. Apatogeni mikroorganizmi tudi na ta način nas ščitijo, da zasedajo prostor in s tem onemogočajo, da bi se patogeni mikrobi namnožili. S temi zadevami »proti bakterijam« ubijamo samo te apatogene. To pa omogoča bohotenje patogenih.

Kožo uničujete tudi z velikimi tatuji, saj ne samo da jo izlažete stresu (ki pa ovira imunost) temveč v njo vnašate barvila, ki ne sodijo tam.

V članku piše:

"Ko virus vdre v celico, se površina celice spremeni, naš imunski sistem prepozna, da je nekaj narobe, in celico obravnava kot tujek,"


Če se celica spremeni že pri udoru enega neopaznega virusa, koliko se šele spremeni, ko ne samo eno temveč večje površine telesa dokončno in za vedno preplavite z barvili, ki ne sodijo tam.


In če ves organizem odreagira obrambno na eno samo spremenjeno celico, koliko energije mora vložiti, da bi ogradil in umaknil kožo, ki je v celoti prizadeta?!

Zato koža ne samo da preneha biti ščit proti udoru mikrobov in proizvajalec obrambe, temveč postane porabnik obrambe. Tako uničevana koža postane tujek za naše telo, ki ga je treba odstraniti. A ispad njene obrambne funkcije pa ustvari »živo rano« in odpre vrata za vdor uničvevalskim faktorjem. Ker pa smo z vsemi temi prenehali biti sonaravni, onemogočili smo našemu bitju, da vse to spravi v red. Torej, koža ne služi več obrambi temveč postane kronično žarišče in PORABNIK zaščitnih mehanizmov in energije za ustvarjanje zaščite.

In vsako takšno naše dejanje je »zamah metulja s krili«. Hurikan pa sledi vendar na čisto drugem koncu (npr. v obliki hude epidemije). Mi pa ne bomo povezali uzroke s posledicami. Lahko bi videli in tudi dokazali vendar preveč smo prepričani v naše bogovske pravice in neoporečnost naših dejanj.

V članku piše tudi naslednje:

dr. Marko Pokorn iz ljubljanske Pediatrične klinike. "Tudi novejše raziskave so prišle do podobnih rezultatov, ugotovili so, da so bile sepse pri novorojenčkih, ki so bili cepljeni proti tuberkulozi, manj pogoste. Očitno to cepivo 'trenira' otrokov imunski sistem in ga naredi zmogljivejšega, da se spoprime z izzivi iz zunanjega okolja, s katerimi se otrok spopada po rojstvu."


Kaj pa je cepljenje?

SREČANJE Z MIKROBOM

Torej, če omrtvljeni mikrob ali deli mikroba trenirajo naš imuni sistem, kako ga šele trenira naš kontakt z vsakdanjimi mikrobi! Mi pa hočemo vse okoli sebe, na sebi in v sebi strilizirati. S tem ne samo da onemogočimo »fitnes« za naš imunski sistem, temveč ubijamo tudi te mikorbe, brez katerih ne moremo preživeti. In če smo uničili fitnes za naše telo, naše telo bo nesposobno izdelovati kakršnokoli obrambo in ga ne bo moglo obutidi niti cepljnje. Ustvarili bomo arteficielni »AIDS«--bolezen, ki ni neka specifična bolezen per se, temveč je odsotnost in nesposobnost izgrajevanja odbrambe proti vsem mikrobom.

Spomnite se zgodovine! Staroselske narode so izkoreninili orožje, še bolj pa mikrobi, ki so jih prinesli osvajalci a na katere oni niso bili navajeni. Ekvivalentno temu je naša težnja do sterilizacije vsega okoli nas, ter na in v nas. Vse bolj bomo stradali od naših lastnih, vsakodnevnih in sicer nešodljivih mikorobov.


Otroška paraliza je postala hujši problem s tem, da se je povečala higiena. Namreč, vzročnik poliomielitisa se prenaša preko človečjih iztrebkov. Zaradi umazanije so se otroci srečali s tem mikorobom že zelo zgodaj in na njega razvili imunost. Zato je polio bila nepomembna bolezen. Ko pa se je higiena izboljšala, izostal je zgodnji proces imunizacije in srečanje z mikorobom je dobil usodne posledice.

Ne zagovarjam umaznijo. Vendar ta težnja k neki sterilnosti je postala že paranoična obsedenost, na sploh pa to »razkuževanje« ulic, stopnišč in podobnih zunanjih prostorov.


Pozabljamo, da ta obsedenost s sterilnostjo pomeni ubijanje mikro-narave. To pomeni, da se vse bolj ločujemo od narave in njenega harmoničnega funkcioniranja.

Pozabljamo pa, da je naše telo samo nosilc življenja ne pa življenje samo po sebi. Namesto, da bi bil modri upravljalec življenja, ki mu je stavljeno na razpolago, Ego je prilastil to življenje in ga hoče zase, Bolj ko režemo naravo in »boga«, manj življenja se bo pretakalo skozi nas. In ko bo ego odrezal še teh nekaj preostalih nitki, ki ga vežejo z celoto in bo mislil, da je on sam postal bog, takrat bo življenje prenehalo teči skozi to bitje, ki smo sedaj mi in človek bo izginil v popolnosti.

Pozabljamo tudi to, da ubijamo naravo, ki je obstajala preden smo mi nastali.

Pozabljamo tudi na to, da je vso naše telo, od zunaj in od notri, prekrito z raznimi mikrobi. Oni so ne samo normalni stanovnik nas, temveč so nam v korist in brez njih ne bi mogli živeti.


Cepiva so škodljiva. Pa ne zaradi teh klasičnih stranskih učinkov temveč zato ker ustvarjajo neki umetni imunitet, ki nima prave vrednosti. Z njimi se ustvarja tudi novodobna religija: iluzija varnosti, da lahko še naprej »lomimo« in da bo vedno nekaj, kar nas bo zaščitilo od posledic naših ravnanj. Takšna religija je samo močno praznoverje. Saj zaradi naše miselnosti in ravnanj, na podlagi tekšne miselnosti, uničimo tudi strukture, ki bi jih cepivo lahko »motiviralo« da pojačajo svojo proizvodnjo odpornosti.

Več kot je cepiv, vse bolj slabi postajamo. V resnici je to začaran krog iz katerega ni možno priti ven samo z odnehanjem cepljenja, brez da bi se sami korenito transformirali (vendar ne tako, kot vas je učila popularna miselnost!!!) . Saj cepiva so nastala, ker s svojim načinom življenja in razmišljanja postajamo vse bolj »škart« in neodporni. Vendar cepivo nas dodatno onesposoblja že zaradi te lažne varnosti, ki nam ga da. In, kot to danes vidimo, postaja orožje izsiljvanja in diktature.

Epidemija izbruhne po tem ko je doseženo neko kritično število okuženih—to pomeni tistih, ki so prišli v stik z določenim mikrobom, pri tem pa niso bili dovolj odporni.

Torej, mikrob postopoma udira na neki teren. Ni še močan in ni ga še dovolj za epidemijo. To pa je najbolj pomemben čas, v katrem se že ustvarja imunost pri tistih, ki so prišli v stik z njim. Kako mikrob jača in se širi, tako se istočasno širi šetvilo tistih, ki razvijajo imunost, ki postaja vse večja.

Tako je največkrat širjenje mikorba ustavljeno še preden bi ljudje zboleli in na sploh preden bi mikrob ojačal do te mere, da bi izzval epidemijo.

Zato bi morali kazensko odgovarjati vsi tisti, ki so uvedli ukrepe ki so ONEMOGOČILI NARAVNO IMUNIZACIJO KOLEKTIVA.

Pretirani »zaščitni ukrepi« so kriminal proti človeštvu. Takšni ukrepi ne ustavijo širjenje mikorba, samo mu omogočajo, da brez odpora zasedne določeno področje, ter se razmnoži in ojača.

V izolaciji, nismo v možnosti pravočasno razviti obrambo proti napadalcu. Bili smo nezaščiteni, ko so nas spustili ven. Torej, eskalacija epidemije, kot kar sedaj jamrajo, je POSLEDICA močnih »zaščitnih ukrepov«, ne pa našega nevpoštevanja ukrepov. Ti ukrepi niso ščitili človeka pred mikrobom temveč so ščitili mikorba pred človekom in njegovo imunostjo.

S silnimi razkužili se dodatno onesnaževala narava in ubijali so se apatogeni mikroorganizmi, ki so nam v pomoč in v obrambo proti patogenim. Torej, tudi ta obramba, ki jo omogočajo apatogeni mikrobi je s tem uničena.

Sveži zrak, sonce, narava—vse so to faktori, ki omogočajo bolj zdravo telo, ki je s tem bolj sposobno ustvariti imunost. Sonce pa je tudi sicer najboljši antiseptik. Vendar vse to je onemogočeno že praktično eno leto.

Tudi to je dokazano, da stres onemogoča normalno funkcioniranje našega bitja. Z ene strani ker ga sam faktor straha in pritiskov raznih oblik dela nagnjenim obolevanju. Z druge strani pa, ker telo v stresu aktivira vse svoje snage za zaščito od povzročitelja stresa. Zato mu ne ostane snage, da bi skrbel za kar koli drugega. Povzročitelj stresa pa ni bil virus temveč umetno ustvarjen strah, panika, represije in črni scenariji – sveda, tudi laži in manipulacije in občutek izgubljenosti človeka v vsemu temu.

Zato ni vprašanje ali je smiselno cepiti ali pa ne. Tudi to ni vprašanje ali cepivo res razvija odpornost našega bitja ali pa ne. In tudi to ni vprašljivo ali ima stranske učinke ali pa ne.

Edino pomembno vprašanje je: zaradi česa je naš imuni sistem takšen,da ga vrže iz tira že čisto vse.


Prof Ihan trdi, da je cepljenje simulacija bolezni. Na podlagi njegove izjave pridemo do sklepa, da tisti, ki so že sedaj okuženi, ne potrebujejo dodatno »okužbo« ki jim ga daje cepivo. Saj cepivo je samo imitacija virusa in nikoli ni tako učinkovita v spodbujanju učinkovitega imunskega odziva našega bitja kot naravni virus. Torej, čim več je okuženih, to manj je opravičila za cepljenje. Cepljenje prokužene populacije je neumost, kot če bi kuharskega mojstra s tri Michelinove zvezdice kuharski pomočnik poučeval kako lupiti krompir.


Vprašanje je tudi: zakaj so nam z vsemi silami (z pretiranimi ukrepi) onemogočili naravno imunizacijo, tudi po tem, ko se je iskazalo, da bolezen niti slučajno ni tako nevarna kot so se v začetku zbali. In tudi sedaj imamo nesorazmerno stroge ukrepe (ki jih – kako pišejo—še hočejo postrožiti), čeprav Ihan trdi naprej:

Po drugi svetovni vojni se je zgodil nov premik. Viruse so začeli gojiti v kulturah, "pri tem pa so opazili, da se ti prilagodijo gojišču, če se jih velikokrat preceplja na denimo isti miški, in taki virusi pogosto postanejo manj nevarni, nepatogeni. Izgubijo gene, ki jim omogočajo, da bi v telesu povzročili resno okužbo."

Na tak način se je rodila naslednja velika skupina cepiv: živa, a oslabljena oziroma atenuirana. Ta spodbodejo najmočnejši imunski odziv, zato so tudi najučinkovitejša.


To pomeni, bolj ko se virus širi, manj nevaren postaja. Ta podatek je tudi sicer znan v epidemiologiji.

Torej, če bi dovolili, da se z virusom srečamo pravočasno — saj preprečiti širjenja ni mogoče, velika je verjetnost, da epidemije več ne bi bilo.

Sedaj pa je virus že oslabljen. To su pred kratkem omenili tudi v medijih.

Oslabljen virus, kot piše v članku, brez večje nevarnosti od zbolevanja še najbolj spodbuja imuni sistem. Zato takšni strogi ukrepi, ki so jih nam vsilili, ne samo da niso opravičeni, temveč so močno škodljivi, saj onemogočujao srečanje z virusom in ustvarjanje imunosti. In ker je ob tem beseda »okužba« obdana s ogromno panike, je to dodatn stres faktor, ki nam dodatno uničuje zdravje in odpornost.


Zakaj vse to?

DA BI NAS PO TEM UMETNO PRISILILI V SREČANJE Z ISTIM TEM VIRUSOM – OZ. NAS UMETNO ZARAZILI.(s cepljenjem)!!! –

in to samo zaradi profita farma industrije in verjetno velike provizije, ki ga bodo dobili kreatorji te norije.


Do tega momenta je manipulacija v vsemu temu bila težko dokazljiva. Tudi težko bi se branili proti obtožbam, da smo sami krivi za esklacijo epidemije, ker nismo ubogali.

Sedaj se je stanje obrnilo.

Namreč, druge države že začenjajo cepiti, pri nas še ni nič pripravljeno in je začetek cepljenja napovedan za pomlad!

Dosedaj se je Vlada lahko izvlačila z izgovori, da je omejevanje gibanja in zapiranje edini možni ukrep za »zaščito prebivalstva«!

To pa ni res. Saj je pred kratkem potekal kongres priznanih in pomembnih homeopatov iz vsega sveta, ki so na številnih, uradno izpeljanih raziskav na več tistoč ljudi dokazali učikovitost homeopatske prevencije in trapije.

Da nihče (na sploh ne ošabna medicina) ni hotel prisluhniti rezultatom homepatije, mi je še jasno in sem sprejela. Sprejela sem, da delček sveta, ki ga je medicina prilastila za svoje igračkanje, ne prepušča drugim možnostim uspešnost, četudi zaradi tega trpijo in stradajo milijoni, ki bi lahko hitro bili osvobojeni svojih težav, če ne bi bilo medicinske ošabnosti, profiterstva tistih, ki živijo od tuje bolezni in političnih interesov.


Sedaj pa Vlada pljuva sama sebi v usta! In tukaj pa ni več opravičila niti izgovorov.

Toliko so se postavljali s svojo silno »skrbjo za zdravje« vseh nas, da zaradi nas proti nas pošiljajo vojsko in policijo in inšpektorje, ki določajo ogromne kazni - za NIČ... -vendar »zaradi zdravja in varnosti«.

Toliko govoric o temu, da nas lahko reši samo cepljenje...in vse več jih glavo belijo kako ljudi na lep način prisiliti da bi se »prostovoljno« odločili za cepljnje ... pa da spet svobodno zaživimo, da zaženemo gospodarstvo, da se rešimo zapor ... Cepljenje, kot popotnica v paradiž, ki nas bo rešila tega »tako hudega pekla«

Od »tako silno skrbne Vlade« bi človek pričakoval da v »tako silno hudih pogojih in v tako "silno hudem stanju" in "silnem umiranju" prebivalstva, s sesutim gospodarstvom, ki je sesuto »samo zaradi zdravja«, z uničeno bodočnosti celih generacij in tako ogromnimi problemi — da že vse pripravljeno čaka, da bi prvo cepivo bilo odobreno, pa da navalimo s polno paro- zaščititi in osvobajati ljudi ...

TO PA NI TAKO!

Gremo pa v sezono epidemij. Namreč, čas za epidemije sta januarja in februarja. Paniko zbujajoči podatki bodo samo vse hujši in hujši...


Ko pa je cepljenje možno in drugi, z manj kritičnim stanjem - že cepijo. Pri nas pa nam obljubljajo nove in še strožje zapore in omejevanja svobode. Za cepljenje še ni nič pripravljeno. Napovedano je za pomlad, a denar se pa porablja za NAOROŽITEV!

A ni to malo čudno???!!! Od tako "silno skrbne" Vlade.


Bolje da sem tiho.


Pravniki, izvolite imenovati za kakšno hudobijo tukaj gre. Saj jaz takšno obnašanje nikakor ne morem oklicati za človekoljubno, niti za pošteno.

In kako naj bi ljudje verjeli takšni Vladi, ki sama sebi pljuva v usta. Oz, bolj pravilno bi bilo povedati: Kako naj verjamejo Vladi, ki ima narod za tako neumenega in s tako zelo opranimi možgani, da bi nasedli na tako očitne laži in manipulacije.


Moram pa dodati nekaj zaradi svoje stare rane:

Pred 30 leti je Janša, izstopal v manipulacijah.

Na listih za štrajk je pisalo, da stavkamo med ostalim tudi proti armadi. Posebno je bilo povdarjeno, da Slovenija ne potrebuje vojske---sedaj pa Janša načrtuje hudo oborožitev in to takrat, ko bi v tej »katastrofalni situaciji« denar morali dati na bolj pomembne zadeve. Vse to ne sluti na nič dobrega, na sploh zaradi tega, kar je že kreiral pred 30 leti.

To je samo repriza saj gre po popolnoma enakemu scenariju.


Imam pa še en pomislek. Pred 30 leti nihče nas ni pripravljal na novo stanje, ki bo nastopilo po odcepitvi. Zagotov nisem edina, ki pojma nisem imela kako se v kapistalizmu streže stvarem.

Takorekoč nekaj dni po osamosvojitivi pa je že cela država bila v privatnih rokah. Na enkrat so številni že imeli ogromne trgovine, in tovarne. Čatežke Toplice so odkupili njih petoro - štirje iz uprave in zdravnica. To me je presenetlo. Saj v tej socialistični uravnilovki zdravstvo in šolstvo je tekmovalo za zadnje mesto pri višini plač. Tako sem varčvala in kljub temu smo komaj gradili hišo. Ta zdravnica iz Čatežkih toplic pa je očitno bila bolj »varčna« saj ona je bila v stanju "privarčevati" toliko, da odkupiti petino dobrostoječih Toplic !!!

Dobro delajoče firme v Kostanjevici (kjer sem takrat delala) so na enkrat bankrotirale.. Pa so mi razložili, da so naklepno uničili firme, prikazali bankrot, odpustili delavce, da bi jih nekateri za drobiž odkupili. Pa še to ne bi bil problem, če bi po tem te, sicer uspešne firme, naprej še bolj uspešno delovale. Namesto tega, je vse propadlo—kot to vidimo tudi danes. Vesna Godina piše, da je vrednost Slovenije sedaj samo ena desetina njene vrednosti pred vojno.


Ko sem, pred 4-5 leti ponovno hotela začeti delati, sem se morala nekaj naučiti o marketingu in investicijah in financah.. Tako sem, med prvo tovrstno literaturo brala in poslušala Kiyosakija, ki je povdarjal, da je kriza najboljše obdobje za bogatenje. Namreč, drugi so prisiljeni za bagatelo prodati svoje hiše, podjetja in dejansko vse. Zato tisti bogati, za drobiž lahko vse to kupijo. Saj oni vedo kako narediti krizo čez noč, preskrbeti si bogastvo za drobiž, po tem pa krizo, enako čez noč »preklicati«.

Torej, To stanje mi sedaj močno smrdi na reprizo tega od pred 30 leti. Saj o tem pišejo že o Petrolu. Lockdown pa očitno podaljšujejo zaradi tega, ker niso propadli še vsi tisti na katere so nekateri, ki so »pri kotlu« vrgli oko. Ko si bodo nabrali vse kar so hoteli, bodo ukinili lockdown in tudi ukinili pomoč firmam, ko bi mogoče one najbolj potrebovale denar, da bi ponovno zaživele.

Šurc je podrobno opisal Janševe mahinacije z orožjem.


Vendar, kot je videti, večina hoče ravno to. Tudi tisti ki se navzven borijo proti Vladi v resnici jo podpirajo. O tem sem pisala. Pa nihče ni bil pripravljen prisluhniti. Torej, če vas ne zanima kako sami ustvarjate stanje kot je in katastrofo, ki bo še sledila prenehajte jamrati in sprejmite vse to, kar se kuha za vse nas.

Povdarjam: VOJNA, na sploh na način, kot to vi hočete, NI REŠITEV!!!

Vrnimo se pa na epidemijo in izjave strokovnjakov.

Po izčrpni Ihanovi razlagi je jasno, da je smiselno cepiti samo tiste, ki še niso prišli v stik z virusom. Torej, ki niso okuženi.

Če se pri nas okužba tako drastično in močno širi, kot to govorijo v medijih, sedaj pa še tako in tako prihajamo v sezono, ki je aktuelna za epidemije gripe in podobnih, je za pričakovati, da se bo okuženost še bolj drastično širila in tudi število »katastrofalnih žrtve« naraslo.

Do pomladi bo večji del populacije očiščen od starčkov. Tisti pa, ki bodo ostali, pa bodo ŽE IMUNI. Saj »okuženost« pomeni, da oseba lasti virus, ki je vedno močnejši spodbujevalec imunega odgovora kot kar mrtev virus ali njegovi delčki iz cepiva.

Če pa nekdo ni na okužnost ustvaril lastno imunost, tudi na cepivo ga ne bo.


Pravijo, da cepivo ščiti z 95% zanesljivostjo. To pomeni, da od 100 cepljenih zboli (pa še to z blago obliko) samo 5 ljudi. Ostalih 95 ostanejo zdravi tudi takrat, ko so sami kliconosci in prenešalci virusa.

To pomeni, da je za cepljenega nepomembno ali so drugi cepljeni ali pa ne. Torej, če cepivo ščiti, po tem so lahko okoli cepljene osebe vsi bolni, on ne bo zbolel. Saj zato bodo najprej cepili zdravstveno osebje in druge izpostavljene.

Zato ni razloga, da bi bilo cepljene obvezno ali s čemerkoli pogojevano.


Ko govorijo o potrebi, da je vsaj 60% populacije cepljeno, pomeni, da če je od 100 ljudi 60 cepljenih, tudi tistih 40 ne bo zbolelo, ki zaradi kakršnihkoli razlogov niso bili cepljeni. Torej, pri tem gre za zaščito kolektiva.

Če pa je okuženost že sedaj 30% (to pomeni: da 30 posto populacije ima v sebi virus – in razvija imunost) do pomladi pa bo jih veliko več. Če jim dodamo tiste, ki čutijo potrebo, da bi bili cepljeni, že imamo toliko procepljenost (dobiveno po naravni puti preko okužbe ali pa preko cepiva) da bo zadovoljen tudi ta kriterij, ki je dan, kot kritrij za zaščito kolektiva.

Zato pogojevano ali na kakšni koli način prisiljeno cepljenje ne samo da ni etično, ali nevpoštevanje svobodne volje, temveč je NA PODLAGI STROKE POPOLNOMA NEPOTREBNO IN BREZ SMISLA.


Nekaj sem slišala o tem, da to le ni sezonski virus. Z epidemiologijo se nisem ukvarjala. Vem pa, da marsikateri virus je ves čas prisoten, samo se npr poleti potuhne.

Če ne mislimo na manipulacije z podatki, po tem moramo trditi, da je virus le sezonski. Saj poleti ni bilo bolnih.

Zato ni smiselnost ZAČETI cepiti pomladi, po tem, ko je epidemija že končana.


V članku trdijo: Ko so tujki odstranjeni, ostanejo spominski limfociti še leta dolgo v organizmu. Če nas tujki znova obiščejo, naslednje leto ali čez dve leti, lahko učinkovit protinapad izvedejo takoj in napadalca s tem učinkovito odbijejo.


Če je to res, zakaj se kliče vsako leto na cepljenje proti gripi???

Vendar, naj bi verjeli strokovnjakom. To pomeni: vsi tisti, ki so sedaj in se še bodo do pomladi okužili, absolutno ne potrebujejo cepljenja tudi zaradi tega, kar bodo še naslednja leta odporni.

Zato cepljenje, tudi če predpostavimo da je dobro, učinkovito in primerno, speljan spomladi je – kot pravijo: »posle kiše kabanica« - NESMISELNO ZAPRAVLJANJE DENARJA.


Razen tega, virus je že nekaj let v svetu in vsako leto mutira. Tudi ta sedanji je v tem letu že nekajkrajt mutiral. Zato to cepivo, ki bi ga dobili spomladi, ko je epidemije že tako in tako konec, ne bi nič pomagalo za naslednjo sezono.

Dobro pa bo za zastraševanje ljudi in za opravičilo diktature. Saj bodo vedno zelo hitro našli korono kadarkoli bodo hoteli zastraševati in podrediti ljudi, ali pa dobiti novi profit.


Ja, imunski sistem stara—kot pravi Ihan. Vendar vse to ne spreminja na dejstvu, da pravi susret s pravim virusom v naravnem okolju bo še vedno ostal bolj močan sprožilec našega imunskega odziva kot kakršnokoli cepivo. Če pa uničujemo naš imunski odziv, po tem ta bo prej zastaral in takrat nas nobeno cepljenje ne bo rešilo. Kot sem omenila, prišli bomo do arteficialnega AJDS-a.