Blog

Svet iz drugačne perspektive

S KMEČKO LOGIKO O GENETIKI IN CEPIVU

Rad je prvič objavljen januarja 2021.

Zaradi tega, ker sem mu na kraju, na podlagi najnovejšega spoznanja napisala obširno dopolnilo, ga ponovno objavljam kot novi članakMoram poudariti neke momente iz evolucije življenja na Zemlji. Poznavanje in razumevanje tega je od ključnega pomena za našo nadaljnjo usodo. To je danes postalo posebej aktuelno saj nas silijo v cepljenje s cepivom ki NI RAZISKANO – kot je to povedal tudi prof.dr. Ihan na webinarju. Ni raziskana niti dokazena HIPOTEZA o tem, kako naj bi delovalo. Razen nekaj in vitro poskusov ni dokazano ali sploh deluje. Še manj pa so raziskane možne posledice. Vse je HIPOTEZA IN SLEPA VERA. Celotno človeštvo pa naj bi bili poskusni zajčki v tem eksperimentu.

Nemogoče se mi zdi, da bi vsi tisti, ki silijo človeštvo, da bi bili poskusni zajčki, bili tako neumni, da ne vedo niti osnove genetike, evolucije, infektologije in drugih sorodnih znanosti.


Nemogoče se mi zdi tudi to, da bi zaradi trmoglavosti ne dali ljudem v »tako težih situacijah«--kot trdijo, dokazano neškodljivo pa – v pravih rokah tudi dokazano učinkovito homeopatsko terapijo.


Po vsem tem mi ne preostane drugega, kot misel na zaroto – ki se danes imenuje: »Marketinška kampanja«. To pomeni, da se točno ve vse in da je vse to natančno načrtovano, z določenim ciljem, ki pa -kot iz vsega sledi (in je dokazano in vidno v teh preteklih 30 letih) ni v intresu človeka niti v interesu njegoveg zdravja. Saj, kot je povedal nevromarketinški strokovnjak Nikolaos Dimitriadis (navedeno in obdelano v knjigi »Nevromarketing razbija iluzije«), oni zelo natančno načrtujejo takšne »marketinške« kampanje in zelo široko izvajajo svoje manipulatorne akcije tako, da nihče niti slučajno ne bi opazil, za kaj gre. In, zelo so ambiciozni in vedno iščejo nove metode, kako bi čim bolj enostavno programirali človeka, da služi nekogaršnjim interesom, ob tem pa da je to čredo ovac (kot prikazujejo človeštvo) prepričano, da se pri vsem odločajo sami na podlagi svoje svobodne volje.


Vendar, da vam razložim to, kar želim povedati, ne potrebujem niti takšne »marketinške prakse« (ki jih, na preprosti in primitiven način imenujemo ZAROTE).

Dovolj je omejiti se na preprosta dejstva in kmečko logiko.


Na podlagi Oparinove teorije, prve žive molekule so bile DNA in RNA.

Oni so nosilci življenja!

Virusi so ogoljene DNA ali RNA. Torej, neka genska struktura brez telesa.

Oni nam ne morejo biti neprijatelji saj so nas oni izgradili!!!

Naše telo ni nič drugega, kot »obleka« za skupek »virusov«!!!


Če izpustimo še to teorijo, še vedno nam ostaja dejstvo, da so mikrobi bili na Zemlji veliko pred ostalimi živimi bitji, na sploh pred človekom. Oni so zasedli ves svet! Oni so kot zrak, ki ga je vsepovsod.

Če bi ti mikrobi bili tako silno škodljivi, evolucija se sploh ne bi mogla odvijati, saj bi oni uničili vse živo, kar bi nastajalo.


V resnici sem narobe povedala!

Partikli DNA in RNA ne potrebujejo ničesar »aktivno uničevati«.

Ker so nadaljnja, bolj komplicirana živa bitja nastajala v resnici z združevanjem takšnih partiklov, dovolj bi jim bilo NE ZDRUŽITI SE ali pa, če so se pozneje "premislili", samo se razdružiti.

Razdružiti se in ne sodelovati z nikomer temveč biti sam bog in gospodar nad vsem, je miselnost, ki ste je v zelo inetnzivni in vidni obliki začeli izvajati, na vseh področjih in na vseh ravneh pred 30 leti. Problem je v tem, da čisto vsaki posamični človek hoče biti edini bog, ki vlada. Vse ostale pa hoče podrediti sebi in samo sebi.

Tako hoče biti bog tudi nad naravo. Takšno miselnost ste prevzeli s sledenjem »metodam za zdravo življenje« in s kupovanjem »pametnih ur« ki vas terjajo, da odrežete naravne procese in da sledite programom in napotkom teh računalnikov, ki jih je programial ČLOVEK na podlagi svoje omejene človeške glave – in sevda, na podlagi potreb »sponzorjev«.


To miselnost odraža RAK):

  • Z ene strani, celica se separira—kot odraz celotne človekove separatistične miselnosti in sama ustvarja novo bitje – ki pa je spaka (rak).

  • Iz druge perspektive: celice so se odločili razdružiti se. Namreč, človek, da bi se uresničil in izrazil svojo kreativnost, je potreboval matrialno telo. Da bi njegovim željam bilo udovoljeno, celice so se združile, pripravljene medsebojno sodelovati, da bi človek skozi telo lahko ustvarjal. Človek pa je zlorabil svojo svobodno voljo za to, da si prilasti to telo, ki mu je dano samo na uporabo, uničuje ga, ne omogoča naravi, da ga vzdržuje in, s pomočjo tega telesa se usmejra v uničenje te narave, ki ga je ustvarila in mu omogočila kreacijo.

  • Ali pa se enostavno seseda struktura iz katere človek, na podlagi te svoje popularne miselnosti umika življenje. Kot če bi si v dom postavili najbolj sodobne stroje, odrezali bi pa električni kabel, ki dovaja »življenje« v vaše stroje.


Amak, človek na poti izničenja sebe se ni zadovljil s tem nivojem. Šel je še globlje.


 

Strokovnjaki so postavljali hipoteza o tem, da so mutacije genskega sistema povzročile evolucijo, na sploh pa evolucijo, pri katri je od opice nastal človek.

Genetske mutacije naj bi bile odgovorne tudi za nadaljnji razvoj človeka. S temi mutacijami bi pridobival nove lastnosti in sposobnosti.

Danes je popularno testirati svoj genom in videti od kod prihajajo naši geni, oz kakšne prednike smo imeli.

Drugače povedano: raziskujemo iz kakšnih genov smo SESTAVLJENI — IZ KAKŠNIH DNA IN RNA PRATIKLOV SMO IZGRAJENI.

Torej, če smo že SESTAVLJENI, to pomeni, da so se od nekoder našli partikli DNA in RNA, ki so se pripojili prejšnjim strukturam in tako živemu bitju prinesli tudi nove kvalitete.

Ta teorija, da so nas »virusi« izgradil in da so nam »virusi« prinesli nove kvalitete, ni manj vrjetna, kot teorija o mutacijah obsotoječi genov.

Saj se ve tudi to, da bolj preprosta živa bitja imajo bolj preproste in krajše genske strukture kot bolj razvita bitja. Torej, ti podaljški so že mogli od nekoder priti. Tudi če jih je bog ustvaril, še vedno so PRIŠLI IN SE SKUP SPRAVILI.


Zato na te partikle genetskega materiala lahko gledamo kot na "UPDATE" računalniškega programa in nove in kar naprej obnavljajoče se aplikacije, ki pa jih dobimo preko genskih partiklov. Zato smo dobili nove kvalitete in nove sposobnosti.

Vsaka bistvena sprememba mora le biti BISTVENA SPREMEMBA. Saj nič ne pride kar tako! Ne moreš od bencinerja kar tako in s hokupokusi narediti električnega avta. Vendar električni avto ne bo funkciniral če voznik ni usposobljen upravljati z njim.


Vse to nam je logično, ko gre za tehnične zadeve, ko pa bi se mi sami morali spremeniti, pa je upor neskončno veliki. To doživljam že 30 let. Ko bi s to »mojo« metodo morali res postati drugačni in s tem do konca priti ven iz nekega vašega pekla, se upirate in vas nič na svetu ne more pripraviti to tega, da bi spejeli nadaljevanje terapije in s tem resnično in dokončno spreminjanje.

Kličete po spremembi. Ko pa je omogočena, celo postaja nujno potrebna, pa se ji hudo upirate. Zato nastane vojna v nas, ki pa se prenaša tudi navzven.

V teh zadnjih letih, menda še bolj ekstremno kot v prejšnjem delu tega 30 letnega obdobja, ste se igračkali z energijam in s polno močjo vizualizirali in klicali energije da vam ustvarijo to in ono. Predvsem ste pa veliko truda vložili in tudi od priklicanih kozmičnih energij terjali da vam UMAKNEJO OVIRE in očistijo smeti. Niti v enem momentu niste pomislili, da so ovire z razlogom a edine smeti, ki ovirajo uspešnost, harmonijo in razvoj ste vi sami.

Enostavno povedano, hoteli ste umakniti učitelja, ki vam daje slabe ocene a niste pomislili, da bi se vi morali naučiti lekcije, po tem pa ne bi dobili slabih ocen.

Vse želje se pa res izplnijo!

Da vi niste vedeli v kakšni obliki se bodo izpolnile vaše želje, to je vaš problem. Bili ste opozarjani, pa niste hoteli prisluhniti

.

Prišlo je nova doba. Tisto, ki so ga tudi astrologi napovedali a tudi vi ste jo priklicali. Imeli smo 30 let časa, da počasi hodimo po dani nam poti in da se počasi pripravljamo na njega.

Pa ste se uprli. Celo ste stopili v smer, ki je obratna od prave. Namesto spajanja z naravo ste šli v smeri odvajanja od narave in niti malo ne sledite svojim zelenim parolam. Priklicali ste pa »update«, ki pa vas sedaj LOMI. In še naprej nočete narediti niti najmanjše lekcije, ki bi le omogočila »instalacijo« teh, saj v elementarni obliki.


Zelo lahko bi bilo možno, da so tudi ti virusi in tudi številni drugi (na sploh pandemije) samo »update" - i, ki so nam nosili nove kvalitete, nujno potrebne za »kvantni preskok« v novo doba. Vi se pa temu s polno močjo upirate.


Ne reči, da je to neverjetno! Saj se ujema v sestavljanko ki jo že poznamo. Da jo še ne znamo razumeti ali z nekimi zastarelimi metodami ne znamo dokazati, to še ne pomeni, da ona ne obstaja. Saj tudi računalniki, na sploh pa internet so do pred 20 leti bili nezamislivi in za »normalni« svet nora in nemogoča izmišljotina, ki naj nikakor ne bi mogla obstajati.

Na nobenem drugem področju se nihče ne upira napredku tako silno močno, kot takoimenovane znanosti,ki se ukvarjajo s človekom.


Zato je lahko možno, če bi sprjeli spemembe, ki nam prinaša »virusni update« bi vse šlo mirno naprej.


 

Vrnimo se nazaj na temo.

Te prve DNA in RNA strukture - temeljni nosilci življenja - so se združevali in dogovarjali o medsebojnem sodelovanju in tako so ustvarili prvo celco. In je začela evolucija.


In kaj počnemo sedaj? Borimo se proti TEMELJNEMU GRADNIKU NAŠEGA ŽIVLJENJA IN CELOGA SVETA.

Ni treba slepo verjeti moji hipotezi.

PREVERITE!

V zadnje čase sem poslušala nekaj strokovnjakov visokga ranga z dokazanih svetovnih univerz in raziskovalnih centrih, ki so izrazili svoje sume in stališča o tem, da je velika nevarnost, da bo cepivo ustvarilo avtoimune reakcije in tudi težke avtoimune bolezni.

Namreč, to cepivo kot tudi druga takšna cepiva, ki se za bodoče že načrtujejo, naj bi nas naredile odpornim do virosov, ti pa so v prvi vrsti DNA oz. RNA z nekaj malega »okrog«!!!


Z izolacijam so nam onemogočili prirodno okuženost, na podlagi katere bi, po naravni poti, ustvarili odpornost, da bi nas sedaj s cepivi umetno okužili – da bi ustavrili odpornost. S tem seveda omogočijo masten zaslužek farma industriji in njihovim lastnikom.

Razlago so pa tako strokovno povedali, da sem tudi jaz komaj razumela.

Jaz bom to preprosto povedala: Najprej se mora zaobiti naša obramba, da le ne bi odklonili ta neki njihov umetni »virus«, ki v nas prinaša neko virusno beljakovino, na kar bi mi morali razviti odpornost. Čeprav odpornost ni na ves virus samo na eno njegovo beljakovino, s katero se prikačil na naše celice. In po HIPOTEZI naj bi to zadoščalo, da virus ne pride v nas. Ob tem pa naivno hočemo verjeti, da je virus tako neumen, da se ne bo spomnil, da na prvem mestu mutira ravno to beljakovino, DA BI LE prišel noter.


 

Ko sem korigirala ta stari tekst, sem dobila eno spoznanje od ključnega pomena. Spodaj sledi to novo spoznanje:


V vsemu temu procesu cepljenja prvi korak je ta, da UNIČI NAŠO LASTNO OBRAMBO.

Ihan je že omenil, da na ta načiin načrtujejo izdelavo cepiv proti vsem mogočim virusom ( in bi se morali kar naprej cepiti).

Cilj tega in tudi načrtovanih cepiv je

PROGRAMIRATI NAŠO OBRAMBO TAKO, DA NE ODREAGIRA in NE ODVRŽE, OZ. DA PUSTI V NAS umetne tvorevine ki so jih naredili ljudje, ki se igrajo boga.


V drugem koraku pa

PROGRAMIRATI NAŠE TALO TAKO, DA UNIČI ČISTO VSE, KAR PRIHAJA IZ NARAVE V NAS.

Oziroma, da odkloni vse to, kar NEKDO hoče, da bi odklonili.

(To bom razložila malo pozneje).


Dejansko z nevromarketingom to delajo že 30 let. Opisala sem v svoji knjigi: "Nevromarketing razbija iluzije".

Ustvarili so največji teror in diktaturo, ki je še nikoli ni bilo.

Naložili so vam pravila o tem "kaj je pravilno" in kaj je "primerno" "za zdravje, zaslužke, uspešnost"... in vi ste sledili.

NLP je dobro vedelo, da ne bi sledili, če bi vam povedali, da je resnica, da ste s tem uničevali vse kar ste vi in vse kar je naravno, vse kar je fiziologija in božje.

In so vam napihovali ego z "najbolj sodobno tehnologijo". Tako se sedaj že ravnate na podlagi "pametnih ur", namesto, da bi se ravnali po fiziologiji.


Če na vse to pogledamo še širše, imamo naslednje:

  • Če nam virus prinaša "update", potreben za evolucijo, na ta način (zaradi cepljenja) je onemogočen nadaljnji razvoj človeka v suvereno in sposobno bitje. Kot v mračnem srdnjem veku, samo sedaj bolj sofisticirano. Namreč, kot je cerkev takrat to vedela, najlažje je upravljati z bedaki (ki jih danes marketin prikazuje kot OVCE).

  • Druga perspektiva je veliko hujša. Namreč, obramba proti virusu je v resnici obramba proti naši genski strukturi — proti temu, od česar smo izgrajeni, proti našem telesu, ki smo ga dobili na uporabo, da bi lahko kreirali. (Ne pozabiti, da so tudi možgani matrialni!)

  • PRETVARJAJO NAS V ZOMBIJE

Pojdimo po vrsti:

... Proti čem naj bi nas ščitila cepiva?

PROTI ŽIVLJENJU, KI NAS JE IZGRADILO.

Torej, prišli smo na začetek kozmične praljice.

Pred 30 leti je človek znova krepko "zagriznil v jabolka" in hotelo je znanje, za katerega ni bil dozorel. S spako, ki jo danes imenujete za "znanje", je stopil na stranpot.

Na tej poti dela vse mogoče, da uniči svoje pravo materialno telo ki ga vodi narava - na telesni ravni jo imenujemo "fiziologija", ne mentalno-emocionalno-duhovni pa "bog".


Če človek nadaljuje po sedanji poti, on bo ponovno izgubil svoje materialno telo, ki mu ga je narava gradila milijone let, in mu je dobro služilo, da lahko kreira in se izraža na materialni ravni.

Če uniči in s tem izgubi telo, ostala bo samo nora duša v nekem nikogaršnjem prostoru.


Pred 30 leti bi bilo treba stopiti na pot, ki nas je vodila do "sodnega dne".

Sodni dan je dejansko DIPLOMSKI IZPIT, na katerem bi človek pokazal svojo zrelost (za katero je potrebno ZAVEDANJE) in to bi mu dalo možnost PRESTOPITI v pravi in svobodni svet v katerem bi on, sedaj suvereno in v popolnosti zavedajoče se in sonaravno zrelo bitje, lahko prevzel vodenje svojega življenja in ustvarjal svoje kreacije.


Človek pa je, en korak pred ciljem, zavil v napačno smer. Brez zavedanja, brez zrelosti in pravih sposobnosti jemlje kormilo v svoje roke in je na idelani poti, da vse izgubi.


Ampak, lažni bogovi to vedo. In zato nočejo izgubiti svoje materialno telo!

S tem cepivom hočejo začeti novo ero.

S tem cepivom hočejo prevzeti oblast nad materijo. To je prvi korak programiranja materije.

TO JE PRVI KORAK V VSESPLOŠNI VOJNI PROTI CELOTNI NARAVI--

proti bogu, proti univerzumu, proti vsem kar obstaja.


Namreč, takšni umetni gen je dejansko tujek v naravi. Narava je programirana da se bori proti vsem spakam, škartom in vsem, kar je hoče razdreti, uničiti, škodovati.

Sedaj mi je postalo jasno kaj je ta modrec hotel povedati, ki je trdil, da je Jugoslavija bila božja kreacija.

Saj lahko potegnemo paralelo med Jugoslavijo in naravo, oz našim telesom.

Naše telo je nastalo združivenjem številnih celic v tkiva, tkiva v organe a organe v ogranizem. Tako je nastla Jugoslavija z prostovoljnim, logičnim in naravnim združevanjem posamičnih,, majhnih narodnosti enega in istega slovanskega naroda.

Preverite koli bo npr imeli "nemčij" če bi vsaki narod v njem hotel svojo državo!!!

Tudi JLA je bila programirana kot imuni sistem narave in tudi našega telesa: Naloga je umakniti vse, kar je hoče razdreti in škodovati na kakšni-koli način, Vsi so se spremali na zunanjega neprijatelja a ono je neprijatelj, ki je razdiral bil notranji. Tudi Šurc blati nepsretnost JLA vendar, očitno ni opazil, da jo je pohvalil. Saj je napisal, da so se učili obrambe od zunanjih niso pa nič vedeli kako z notranjim - neprijateljem!

In ravno to se hoče sedaj narediti. Našo celico s cepivom pretovirit v notranjega neprijatelja v tej naravi.

Namreč, kot sem že omenila: cilj tega cepiva je v prvem koraku tako programirati celico, da ona ne odkloni zunanjega provokatorja--umetno gensko tvorevino, katere nadaljnji cilj je programirati celico, da odkloni čisto vse kar prihaja iz narave.

Mi pa smo že prišli do tega, da ne prenesemo več ne sonce, ne dež, ne mraz, ne vročino, ne vetrič, ne cvetni prah ne nič na svetu...

In vse več začenjamo sovražiti naravo in o njej verjeti, da nam je neprijatelj, čeprav je vse to bilo prisotno preden je sploh nastal človek. Če bi to bilo tako sovražno do človeka, človek se sploh ne bi mogel ustvariti, ali bi takoj propadel.

Zato, če človek ima težave, je logično sklepati da je on sam kriv za to ne pa narava.

In jasno: saj se vse bolj oddaljuje od narave. S tem vse bolj postaja tujek v naravi, škodljiva sestavina katero imuni sistem narave mora odstraniti da bi celotni organizem narave preživel. Kot v našem teleso bele krvničke odstranujejo ne samo to kar nas od zunaj ogroža temveč vse škartne izdelke in smet, ki nastanejo obratovanjem našega bitja.


Vendar mi se ne zadovoljimo s tem. Hočemo vse večjo kontrolo in, kot na podlagi popularnih medot za zdravje in uspešnost že delate, vse bolj razdirate naravno harmonijo in s tem spodbujate naravo k čiščenju, da bi se nas - motečih elementov - znebila.

Po tem je videti, da nas narava napada. Ja, napada nas. Pa ne zato ker bi imela kar koli proti človeku. Napada nas, ker več nismo ČLOVEK temveč spaka, ki tudi drugim ne da miru in uničuje druge dele tega naravnega organizma.

Medicina in farma industrija pa sta obljubili, da nas bosta le zaščitili.


In to je spet taktika v oni inscenirani vojni pred 30 leti: vi ste videli samo tenke vendar nihče ni videl in tudi ne želi videti, da oni niso bili začetek. Oni so prišli kot obramba od notranjega napadalca.

In tako se dogaja, oz se bo dogajalo tudi sedaj. En mali delček, ki ga je kreiral človek, ki bo šel v napad proti naravi. Preprogramirati celico tako, da sprejme zunanje programe ki mu narekujejo da uničuje vse, kar pride od narave - od boga, ki bi moral za nas preskrbeti.

Naravo pa ni tako preprosto premagati. Njen imuni sistem bo stopil v akcijo in želel umakniti smet.

Tako bo nastala "avtoimuna" bolezen vendar vam jo bodo prikazali kot napad neprijateljske narave na vas. Vi pa boste verjeli in mislili, da vas lažni bogovi ščitiijo od grozne narave, ki vas hoče uničiti. Resnica pa je obratna.

In bolj ko postajemo umemtni, manj bomo prenašali naravo. In na koncu tudi narava nas bo hotela izvreči, saj uničujemo njeno harmonijo in uničujemo vse živo v univerzumu.


Torej, cepivo je program in programiranje čeprav ne tako, kot ga sedaj razlagate.

Če je Louise Hay bila začetek konca človeštva, to cepivo je KONEC KONCA ČLOVEŠTVA. To je začetek dokončne vojne proti vsemu kaj je narava a z željo prevzeti oblast nad čisto vso materijo, da bi je prisilili da uboga umetne gene in da se upre vsem kaj ima v sebi naravo.


 

Vaša naloga in vloga je komplicirana,.

1. Najprej bi bilo treba primerjati, kaj ste naredili od Slovenije, ko ste je prevzeli v svoje roke.

O teh zadevah ne govorim jaz. Tudi jaz sem prebrala v tekstih priznanih strokovnjakov s teh podoročij.

Človek je NEPRIMERLJIVO BOLJ KOMPLICIRANO kot ena družbena ureditev. Če so od uspešne Republike naredili propadlo državo, kako lahko verjamete, da bodo vaši lažni bogovi bili uspešni in ustvarili boljši svet, kot je narava ustvarila tekom milijardi let!


Nujno pa bi bilo zavedati se, da vaša vojna proti cepljenju ne more pripeljati do uspeha zato KER TUDI VI HOČETE VSE PROGRAMIRATI NA SVOJ NAČIN IN V SVOJEM INTERESU.

Spomniti se je treba samo kaj hočete doseči z vsemi temi (dragimi) programi "za zdravje in uspešnost"??? Zakaj delate hokuspokse z energijam, zakaj vizualizirate, zakaj hodite v fitnes in zakaj se trpinčite z dietami in mečete v sebe prehranske dodatke...?

Ker HOČETE SPREMENITI NARAVO.

KER HOČETE DA JE ČISTO VSE PO VAŠEM in da nimate posledic zaradi svojih ravnanj (ne glede na to, česa se domislite početi).

In ob tem se ne spomnete preproste logike. In nočete videti, da to kar delate je ČRNA MAGIJA.

Prej so v biznis knjgah govorili kako trebate sebe programirati, da se zbudite v določeni uri po noči in progamirate poslovnega partnera, s katerim kmalu imate srečanje, da bi se odločil tako, kot vi hočete.

Sedaj so vam vse prikazali z obratne strani (da vas bolj poneumijo). Zato vam sedaj govorijo, da vizualizirate da ste zmagali, da ste vi dobili milione...Vendar pozabljate da to v resnici pomeni da želite da drugi izgubi, da drugi propadne, da je izničen in uničen. Ker vi lahko dobite samo takrat, ko tega drugega uničite.

Enako tako, če hočete velike dividende od podjetjih ki se bogatijo na račun bolanih, po tem tudi vi podpirate bolezen. Več ko je bolnih, večji bo zaslužek in obratno. Vendar o tem sem že veliko pisala


Sklep od vsega tega pa je naslednji:

Mogoče bo človek uspel prevzeti oblast nad naravo. Vendar kaj bo od tega materialnega okolja, če jo bo hotelo dva- tri- pet- osem milijarde ljudi programirati na svoj način in za svoje interese?!

Torej, če vse drugo uspe, zaradi lastnega značaja, ki ste ga tako silno utrdili s popularno miselnostjo, boste vi, skozi svojo kreacijo uničili ves svet.

Torej, dok se ne zaveste svoje usmeritve in dok se ne odpoveste te potrebe preoblikovati vse na vaš način in dokler podpirati samo eno edino malenkost, ki vleče v to smer, do takrat vsi podpirate ravno to, kar TO CEPLJENJE hoče ustvariti.

Zato je poponi nesmisel in igračkanje vsa ta vaša borba proti cepljenju. In seveda, ne more uspeti, saj niti ni pomembna forma, temveč princip, kar se skozi to formo hoče doseči.

Seveda, rašitev je! Vendar tukaj, še bolj kot kadarkoli prej, lahko pomaga edino ravnanje po principih, ki so zajeti pod skupnim imenom TRANSFORMNA OSEBNOSTNA TERAPIJA.
152 views0 comments

Recent Posts

See All