Blog

Svet iz drugačne perspektive

S kmečko logiko o genetiki in cepivu

Updated: Jan 25

#cepivo #genetika


Moram poudariti neke momente iz evolucije življenja na Zemlji. Poznavanje in razumevanje tega je od ključnega pomena za našo nadaljnjo usodo. To je danes postalo posebej aktuelno saj nas silijo v cepljenje s cepivom ki NI RAZISKANO – kot je to povedal tudi prof.dr. Ihan na webinarju. Ni raziskana niti dokazena HIPOTEZA o tem, kako naj bi delovalo. Razen nekaj in vitro poskusov ni dokazano ali sploh deluje. Še manj pa so raziskane možne posledice. Vse je HIPOTEZA IN SLEPA VERA. Celotno človeštvo pa naj bi bili poskusni zajčki v tem eksperimentu.

Nemogoče se mi zdi, da bi vsi tisti, ki silijo človeštvo, da bi bili poskusni zajčki, bili tako neumni, da ne vedo niti osnove genetike, evolucije, infektologije in drugih sorodnih znanosti.


Nemogoče se mi zdi tudi to, da bi zaradi trmoglavosti ne dali ljudem v »tako težih situacijah«--kot trdijo, dokazano neškodljivo pa – v pravih rokah tudi dokazano učinkovito homeopatsko terapijo.


Po vsem tem mi ne preostane drugega, kot misel na zaroto – ki se danes imenuje: »Marketinška kampanja«. To pomeni, da se točno ve vse in da je vse to natančno načrtovano, z določenim ciljem, ki pa -kot iz vsega sledi (in je dokazano in vidno v teh preteklih 30 letih) ni v intresu človeka niti v interesu njegoveg zdravja. Saj, kot je povedal nevromarketinški strokovnjak Nikolaos Dimitriadis (navedeno in obdelano v knjigi »Nevromarketing razbija iluzije«), oni zelo natančno načrtujejo takšne »marketinške« kampanje in zelo široko izvajajo svoje manipulatorne akcije tako, da nihče niti slučajno ne bi opazil, za kaj gre. In, zelo so ambiciozni in vedno iščejo nove metode, kako bi čim bolj enostavno programirali človeka, da služi nekogaršnjim interesom, ob tem pa da je to čredo ovac (kot prikazujejo človeštvo) prepričano, da se pri vsem odločajo sami na podlagi svoje svobodne volje.


Vendar, da vam razložim to, kar želim povedati, ne potrebujem niti takšne »marketinške prakse« (ki jih, na preprosti in primitiven način imenujemo ZAROTE).

Dovolj je omejiti se na preprosta dejstva in kmečko logiko.


Na podlagi Oparinove teorije, prve žive molekule so bile DNA in RNA.

Oni so nosilci življenja!

Virusi so ogoljene DNA ali RNA. Torej, neka genska struktura brez telesa.

Oni nam ne morejo biti neprijatelji saj so nas oni izgradili!!!

Naše telo ni nič drugega, kot »obleka« za skupek »virusov«!!!


Če izpustimo še to teorijo, še vedno nam ostaja dejstvo, da so mikrobi bili na Zemlji veliko pred ostalimi živimi bitji, na sploh pred človekom. Oni so zasedli ves svet! Oni so kot zrak, ki ga je vsepovsod.

Če bi ti mikrobi bili tako silno škodljivi, evolucija se sploh ne bi mogla odvijati, saj bi oni uničili vse živo,kar bi nastajalo.


V resnici sem narobe povedala!

Partikli DNA in RNA ne potrebujejo ničesar »aktivno uničevati«.

Ker so nadaljnja, bolj komplicirana živa bitja nastajala v resnici z združevanjem takšnih partiklov, dovolj bi jim bilo NE ZDRUŽITI SE ali pa, če so se pozneje "premislili", samo se razdružiti.

Razdružiti se in ne sodelovati z nikomer temveč biti sam bog in gospodar nad vsem, je miselnost, ki ste je v zelo inetnzivni in vidni obliki začeli izvajati, na vseh področjih in na vseh ravneh pred 30 leti. Problem je v tem, da čisto vsaki posamični človek hoče biti edini bog, ki vlada. Vse ostale pa hoče podrediti sebi in samo sebi.

Tako hoče biti bog tudi nad naravo. Takšno miselnost ste prevzeli s sledenjem »metodam za zdravo življenje« in s kupovanjem »pametnih ur« ki vas terjajo, da odrežete naravne procese in da sledite programom in napotkom teh računalnikov, ki jih je programial ČLOVEK na podlagi svoje omejene človeške glave – in sevda, na podlagi potreb »sponzorjev«.


To miselnost odraža RAK):

  • Z ene strani, celica se separira—kot odraz celotne človekove separatistične miselnosti in sama ustvarja novo bitje – ki pa je spaka (rak).

  • Iz druge perspektive: celice so se odločili razdružiti se. Namreč, človek, da bi se uresničil in izrazil svojo kreativnost, je potreboval matrialno telo. Da bi njegovim željam bilo udovoljeno, celice so se združile, pripravljene medsebojno sodelovati, da bi človek skozi telo lahko ustvarjal. Človek pa je zlorabil svojo svobodno voljo za to, da si prilasti to telo, ki mu je dano samo na uporabo, uničuje ga, ne omogoča naravi, da ga vzdržuje in, s pomočjo tega telesa se usmejra v uničenje te narave, ki ga je ustvarila in mu omogočila kreacijo.

  • Ali pa se enostavno seseda struktura iz katere človek, na podlagi te svoje popularne miselnosti umika življenje. Kot če bi si v dom postavili najbolj sodobne stroje, odrezali bi pa električni kabel, ki dovaja »življenje« v vaše stroje.


Amak, človek na poti izničenja sebe se ni zadovljil s tem nivojem. Šel je še globlje.Strokovnjaki so postavljali hipoteza o tem, da so mutacije genskega sistema povzročile evolucijo, na sploh pa evolucijo, pri katri je od opice nastal človek.

Genetske mutacije naj bi bile odgovorne tudi za nadaljnji razvoj človeka. S temi mutacijami bi pridobival nove lastnosti in sposobnosti.

Danes je popularno testirati svoj genom in videti od kod prihajajo naši geni, oz kakšne prednike smo imeli.

Drugače povedano: raziskujemo iz kakšnih genov smo SESTAVLJENI — IZ KAKŠNIH DNA IN RNA PRATIKLOV SMO IZGRAJENI.

Torej, če smo že SESTAVLJENI, to pomeni, da so se od nekoder našli partikli DNA in RNA, ki so se pripojili prejšnjim strukturam in tako živemu bitju prinesli tudi nove kvalitete.

Ta teorija, da so nas »virusi« izgradil in da so nam »virusi« prinesli nove kvalitete, ni manj vrjetna, kot teorija o mutacijah obsotoječi genov.

Saj se ve tudi to, da bolj preprosta živa bitja imajo bolj preproste in krajše genske strukture kot bolj razvita bitja. Torej, ti podaljški so že mogli od nekoder priti. Tudi če jih je bog ustvaril, še vedno so PRIŠLI IN SE SKUP SPRAVILI.


Zato na te partikle genetskega materiala lahko gledamo kot na "UPDATE" računalniškega programa in nove in kar naprej obnavljajoče se aplikacije, ki pa jih dobimo preko genskih partiklov. Zato smo dobili nove kvalitete in nove sposobnosti.

Vsaka bistvena sprememba mora le biti BISTVENA SPREMEMBA. Saj nič ne pride kar tako! Ne moreš od bencinerja kar tako in s hokupokusi narediti električnega avta. Vendar električni avto ne bo funkciniral če voznik ni usposobljen upravljati z njim.


Vse to nam je logično, ko gre za tehnične zadeve, ko pa bi se mi sami morali spremeniti, pa je upor neskončno veliki. To doživljam že 30 let. Ko bi s to »mojo« metodo morali res postati drugačni in s tem do konca priti ven iz nekega vašega pekla, se uprete in vas nič na svetu ne more pripraviti to tega, da bi spejeli nadaljevanje terapije in s tem resnično in dokončno spreminjanje.

Kličete po spremembi. Ko pa je omogočena, celo postaja nujno potrebna, pa se ji hudo upirate. Zato nastane vojna v nas, ki pa se prenaša tudi navzven.

V teh zadnjih letih, menda še bolj ekstremno kot v prejšnjem delu tega 30 letnega obdobja, ste se igračkali z energijam in s polno močjo vizualizirali in klicali energije da vam ustvarijo to in ono in. Predvsem ste pa veliko truda vložili in tudi od priklicanih kozmičnih energij terjali da vam UMAKNEJO OVIRE in očistijo smeti. Niti v enem momentu niste pomislili, da so ovire z razlogom a edine smeti, ki ovirajo uspešnost, harmonijo in razvoj ste vi sami.

Enostavno povedano, hoteli ste umakniti učitelja, ki vam daje slabe ocene a niste pomislili, da bi se vi morali naučiti lekcije, po tem pa ne bi dobili slabih ocen.

Vse želje se pa res izplnijo!

Da vi niste vedeli v kakšni obliki se bodo izpolnile vaše želje, to je vaš problem. Bil ste opozarjan pa niste hoteli prisluhniti

.

Torej, prišlo je nova doba. Tisto, ki so ga tudi astrologi napovedali a tudi vi ste jo priklicali. Lahko bi počasi hodili, saj smo imeli 30 let časa. Pa niste hoteli. Celo ste obrnili v napačne smeri. Priklicali ste »update«, ki pa vas sedaj LOMI. In še naprej nočete narediti niti najmanjše lekcije, ki bi le omogočila »instalacijo« teh, saj v elementarni obliki.


Zelo lahko bi bilo možno, da so tudi ti virusi in tudi številni drugi (na sploh pandemije) samo »update" - ji, ki so nam nosili nove kvalitete, nujno potrebne za »kvantni preskok« v novo doba. Vi se pa temu s polno močjo upirate.


Ne reči, da je to neverjetno! Saj se ujema v sestavljanko ki jo že poznamo. Da jo še ne znamo razumeti ali z nekimi zastarelimi metodami ne znamo dokazati, to še ne pomeni, da ona ne obstaja. Saj tudi računalniki, na sploh pa internet so do pred 20 leti bili nezamislivi in za »normalni« svet nora in nemogoča izmišljotina, ki naj nikakor ne bi mogla obstajati.

Na nobenem drugem področju se nihče ne upira napredku tako silno močno, kot takoimenovane znanosti,ki se ukvarjajo s človekom.


Zato je lahko možno, če bi sprjeli spemembe, ki nam prinaša »virusni update« bi vse šlo mirno naprej.Vrnimo se nazaj na temo.

Torej, te prve DNA in RNA strukture - temeljni nosilci življenja - so se združevale in dogovarjale o medsebojnem sodelovanju in tako so ustvarili prvo celco. In je začela evolucija.


In kaj počnemo sedaj? Borimo se proti virusu.

Ni treba verjeti moji hipotezi.

V zadnje čase sem poslušala nekaj strokovnjakov visokga ranga z dokazanih svetovnih univerz in raziskovalnih centrih, ki so izrazili svoje sume in stališča o tem, da je velika nevarnost, da bo cepivo ustvarilo avtoimune reakcije in tudi težke avtoimune bolzni.

Namreč, to cepivo kot tudi druga takšna cepiva, ki se za bodoče že načrtujejo, naj bi nas naredilo odpornim do virosov, ti pa so v prvi vrsti DNA oz RNA z nekaj malega »okrog«!!!

Prej sem o tem preprosto povedala: z izolacijam so nam onemogočili prirodno okuženost, na podlagi katere bi, po naravni poti, ustvarili odpornost, da bi nas sedaj s cepivi umetno okužili – da bi ustavrili odpornost. S tem seveda omogočijo masten zaslužek farma industriji in njihovim lastnikom.

Sedaj so ravno to mojo hipotzo dokazali, samo na še bolj globoki in bolj nevarni ravni. Vendar so povedali tako »znanstveno« da le nihče ne bi razumel za kaj sploh gre.

Jaz bom to preprosto povedala: Najprej se mora zaobiti naša obramba, da le ne bi odklonili ta neki njihov umetni »virus«, ki v nas prinaša neko virusno beljakovino, na kar bi mi morali razviti odpornost. No ja, kot je povedao, to celo niti ni obramva do virusa, samo de neke njegove beljakovine, s katerim naj bi se prikačil na naše celice.

Vendar, prvi korak je, da mi NE SMEMO IMETI OBRAMBO sicer ta umetna tvorevina ne bo mogla priti v nas!!!

Torej, imamo neko umetno tvorevino ki so jo naredili lažni bogovi.

Cilj tega je programirati naš sistem obrambe tako, da v nas spusti vse to, kar nekdo hoče da usadi v nas in da odkloni nekaj, kar nekdo hoče, da bi odklonili.


Sicer to že sedaj delajo z nami skozi nevromarketing. Sedaj bi to prešlo na raven genetike.


Če na vse to pogledamo še širše, imamo dveh razgledov:

  • Če nam virus prinaša update, na ta način je onemogočen nadaljnji razvoj človeka v suvereno in sposobno bitje. Kot v mračnem srdnjem veku, ko je cerkev upravljala in najlažje je upravljati z bedaki (ki jih danes marketin prikazuje kot OVCE).

  • Druga perspektiva je veliko hujša. Namreč, obramba proti virusu je v resnici obramba proti naši genski strukturi — proti temu, od česar smo izgrajeni, proti našem telesu, ki smo ga dobili na uporabo, da bi lahko kreirali. (Ne pozabiti, da so tudi možgani matrialni!)

  • In, kot je Ihan omenil, na ta načiin naj bi izdelali cepiva proti vsem mogočim virusom in bi se kar naprej morali cepiti...

... Proti čem?

PROTI ŽIVLJENJU, KI NAS JE IZGRADILO.

Torej, prišli smo na začetek kozmične praljice.

Pred 30 leti je človek znova krepko "zagriznil v jabolka" in hotelo je znanje, za katerega ni bil dozorel. Zato je dobil deformirano znanje in stanpot.

Rezultat bo človek, če nadaljuje po sedanji poti, ponovno ostal izgubljena in nora duša v nekem nikogaršnjem prostoru ker je izgubili telo, ki mu ga je narava gradila milijone let in dobro mu je služilo. Pred 30 leti bi bilo treba stopiti na pot do izhoda. Odkupil bi sebe in odkupil bi tudi svoje materilano telo.

Sedaj pa smo na idelani poti, da vse to izgubimo.

In nihče ne bo prišel reševati človeštvo, ki mu je vse bilo dano in omogočeno, pa je trmasto vse odklonilo.
146 views0 comments

Recent Posts

See All