Blog

Svet iz drugačne perspektive

RAK, 5.del

Updated: Aug 5, 2021

FRANKENSTEINI NOVE DOBE


Prva knjiga o Frankensteinu je izšla 1818. Bila pa je napisana kot svarilo pred človekovo predrznostjo – piše v Wikipediji.

Svarilo ni pomagalo. Tudi zaradi naravnih katastrof ki jih doživljamo in za katere vemo, da so posledice naših ravnanj, se nismo spametovali. V vse hujši obliki se tudi naprej vtikamo v naravo ter vse bolj razstavljamo naše originalno bitje. Iz gradbenih elementov pa hočemo zgraditi neko popolnoma novo bitje.


Kdo so novodobni Frankensteini?

- Kirurzi! Oni imajo največ možnosti »popravljati« božjo kreacijo. Pa ne mislim samo na lepotilne operacije! Usoda metanja v smeti je doletela ža marsikateri del našega telesa. Obrezovanje fantičov je bil še najmanjši problem, saj neke religije to delajo sistematično. Problem je, da tukaj ni šlo za religijo temveč za takoimenovana »znanstvena dokazila« o »nujnosti« tega posega – »za zdravje!«.


Po tekočem traku so odstranjevali tudi mandle in slepo črevo .. Potem pa »ups—nismo vedeli!"... - da so tista, navidez nepomembna organa bila nujni del imunskega sistema!


Potem je bila ideja odstranjevanja dokj pri vseh puncah v puberteti. Sledila je moda odstranjevanja maternice in jajčnikov, »za vsak slučaj« in ker po neki starosti »tako in tako ne služijo ničemur« (kot so trdili določeni ginekologi!)....

Če si pa imel raka na nogi (tudi, če je ta bil na stopalu), so te v pasu kar odrezali in iz tebe naredili torzo (lahko preverite v knjigah. To je bilo kakšnih 50-60 let nazaj!). V načrtu pa že imajo (o tem se govori in piše), da ti odstranijo celo telo, možgane pa ti preselijo v robotsko telo.

- Psihologi in novodobni (popularni) »modreci« in »duhovni učitelji«: Psihologi te v analizah secirajo, potem pa koščke tvoje duše postavijo na pladenj. Sedaj vse znaš, vse razumeš, vendar od tega največkrat nimaš praktične koristi. Ker ne veš kaj bi, se obračaš novodobnim »modrecm«, ki pa določijo, da sploh nisi nič vreden (seveda, to ti ne rečejo v obraz). Boš za njih nekaj veljal šele takrat, ko se boš izoblikoval po šablonah, ki ti jih narekujejo.

- Genetiki: Njihovo predrzno igranje boga presega vse meje zdravega razuma, na sploh, ko že doživljamo hude posledice našega vmešavanja v naravo. Povrh vsega, to kar počno nima nobenega smisla. Namreč, marsikatero napako, bolezen in probleme bi narava lahko spravila v red, če se človek ne bi v vse to vmešaval in s tem onemogočal naravi, da v red spravi zadve. Živo bitje je sposobno »čistiti« se in tudi regenerirati se!


OPOZORILO: Rešitev ni v tem, da bolezni prenehamo zdraviti in vse prepustili selekciji. Problemi v nas so veliko globlji, kot to mislite. Zato spremembe, ki vam popularni učitelji predlagajo vodijo v obratno smer od tega, kar želite doseči. Pravo spremembo omogočajo samo metode in prinicip logikei, zajeti pod skupnimi imenom "Transformna osebnostna terapija".


- Danes popularni »terapevti«. Razstavljajo se kompleksni terapevtski sistemi. Iz njih se izvlači to, kar se nekom, na podlagi njegove omejene človeške glave zdi potrebno da »zaflika« malo tukaj in malo tam, vse ostalo pa se zmeče v smeti. V smeti pa se zmeče to, kar določeni ne razumejo. A ne razumejo to, kar je najbolj bistveno. Sveda, za razumevanje bistva so potrebna leta in leta učenja in vajeništva. Danes pa vsak misli, da je lahko čudotvorec ali pa »doktor VSEH alternativinih metod« že na podlagi nekaj vikend tečajev in marketinško usmerjenih a od strani laikov napisanih tekstov.


Postali smo tudi popolni individualisti, ki bi prodal ali kar umanknil tudi svoje najbližje če so nam na poti, da uresničimo svoje iluzije in namišljene »pravice«. Saj si vsak domišlja o sebi da je bog in bolj pameten in pomemben od katerega koli drugega in da njemu in samo njemu pripada ves svet.

In tako smo ustvarili RAK.


Kaj je rak?

Verjetno ste že brali o tem, bom pa malo le obnovila.

V embriogenezi, ko se človek začenja oblikovati, se oplojen jajček začne deliti in nastane kopica ENAKIH celic. Te se hitro množijo in postopoma se tudi diferencirajo. Ene se začno »učiti« za »poklic«, da bodo koža, druge za »poklic« srce, tretje se pripravljajo na delo v »ledvični službi« ... Na koncu postanejo zrele celice z določenim »poklicem«. One se združujejo (zaposlijo) v določena tkiva.

Združitev določenih tkiv ustvari določene organe za določene namene.


Ustvarjanje tkiv je možno samo in izključno zaradi natančne organizacija in medsebojnega sodelavanja celic, ko vsaka od njih opravlja svojo specifično nalogo.

Organi so se lahko ustvarili samo in izključno zaradi sodelovanja ter specifične razpodelitve dela in dobre koordinacije med raznimi tkivi.

In samo natančno in specifično koordinirano delo organov, je omogočila, da se ŽIVLJENJE nadaljuje in se razvije v vse bolj kompleksne oblike, ter da se na ta način izoblikuje tudi ČLOVEK.


Rak nastane, ko se ena NEUSPOSOBLJENA, ali ne do konca usposobljena celica domisli postati samostojna in preneha služiti celoti. Ona se izdvaja in začne bohotenje - torej gre v EMBRIOGENEZO. Začne samostojno, brez »centralnega vodenja« ustvarjati novo živo bitje. To novo bitje pa je RAK.


Imate prav, ko poučujete, da naše misli kreirajo našo usodo. Samo to pravilo deluje drugače, kot ste ga vi hoteli razumeti. Namreč, proces stvarjanja raka ni nič drugega, kot odraz naše, danas tako popularne separatistične miselnosti. Živimo v iluziji, da je potrebno samo sanjati, ter zadeve vzeti v svoje roke in lahko uresničimo vse, česar se zmislimo.

S takšno miselnostjo in tudi dejanji, ki jih izvajamo, smo odrezali našega boga (na materialni ravni je to fiziologija, ki koordinirano vodi naše funkcije) in se sami postavili za vrhovnega vodjo.


Ne morejo nam pomagati pametne ure in pametne aplikacije, ko pa naša omejene človeške glave ni sposobna zaznati niti vse informacije od svojih čutil (kot so to pokazale raziskave - opisane v knjigi: " Nevromarketing razbija iluzije"). Hočemo pa vladati nad ŽIVLJNJEM in upravljati čisto vse: od čustev, možganskih funkcij, preko spreminjanja spola pa vse do genetskih mahinacij.


Ker se imamo za bogove, svoj zgled prenašamo naprej in vse kreiramo po »lastnem obličju«. Naše »obličje« in uzor, ki ga prenašamo je: reži se od svojega boga, separiraj se, postani sam bog in samostojna edinka, ustvarjaj lastne kreacije in uresničuj svoje sanje. In niti slučajno ne vpoštevaj nobenega drugega, na sploh ne dovoli, da bi te kdorkoli ali kar koli omejevalo v tvojem bogovstvu.

Vaše želje se pa uresničujejo.


Zato se tudi organi ali deli organa usamosvajajo in hočejo delati »po svoje«. Na primer del srca začne drugače utripati kot ostali deli srca.


Pozabili ste tudi na naš elementarni gradbeni element – na celico. Ona je tudi na nek način inteligentno bitje – kot so to ugotavili pri preučevanju enoceličnih organizmih. Za svoj obstoj pa ne »izkorišča« druge, za opravljanje funkcij, kot večcelični organizmi. Vse potrebne organe ima v sebi.

Zato tudi ona prevzema vaš uzor in odreže vas—novega »boga«, kot ste vi oderzali svojega.

In kakor vi hočete svet in sebe oblikovati po svojem, celica se tudi loteva ustvarjati novo bitje. A to je RAK—enako ubijalska spaka, kot kar ste vi, z napotki popularnih učiteljev naredili od sebe.


In tako kot vi ne sprejemate nobeno vmešavanje v vaše življenje in ne dovolite, da vas kdor koli zmoti ali ovira v uresničevanju vaših »sanj«, tako tudi rak ne dovoli nobeni terapiji da ga zmoti pri uresničitvi njegovih "sanj« in bohotnja. In se nikakor ne da podrediti, da bi naprej stregla vam.


Zato je »jesti jabolka spoznanja« in igrati se boga izvirni in najbolj hudi »smrtni greh«. Smrt od raka pa nikakor ni preprosta!

Hoteli smo odleteli v neskončne višave našega ega in zagrabiti Sonce. Ono pa nam je raztopilo krila. Padec pa je popolnoma razčlovečeno, postopno in mučno umiranje.

Vendar to tako mora biti. Mi smo hoteli tako! Mi smo dali takšno zgled: UBIJ SVOJEGA BOGA!

Hoteli smo ustaviti naravno selekcijo, vendar ravno s svojim ravnanjem smo ji mi sami omogočili delovanje in celo postali orodje v njenih rokah.

Namreč, naravna selekcija umakne vse, kar ni primerno za preživetje.

"Karma" pa pomeni: posldice naših ravnanj.


Nihče vas ni prisilil! Izbrali ste na podlagi vaše svobodne volje.

Pred 28 leti, po osvoboditvi in osamosvojitvi so bile dane dve poti. Dobili smo pot in metode, zajete pod imenom »Transformna osebnostna terapija«. Ponujena nam je bila tudi pot »Ameriških milijonarjev« in drugih duhovnih hokuspokusov.

Vi ste se s prosto voljo odločili za to drugo, saj se vam je zdela bolj vabljiva. Tudi na številna opozorila se niste odzvali niti toliko, da bi preverili in premislili.

Pot popularne miselnosti ni samo slepa. Z njo ste kreirali RAK.


Raka uklanja naravna selekcija, saj spaka, ki je ustvarjena, ni sposobna samostojno preživeti. Uniči pa jo šele vaša smrt. Torej, vi morate umreti, da bi spaka bila odstranjena.

Oziroma: OSEBNOST, ki je ustvarila raka, mora "umreti". (o tem bo več govora v nadaljevanju).

Pa tudi sicer, kako naj vas se osvobodi raka, ko pa ga vi, s svojo miselnostjo kar naprej gradite in hranite?! 


Vaša karma, (posledica vaših ravnanj) je vaša smrtna obsodba od bitja, ki ste ga sami ustvarili s svojo miselnostjo in na podlagi vaše proste volje. Ne morete se izgovarjati, da le niste tako mislili. Namreč, od nekdar so bila številna pravila, ki ste jih poznali. Bila je tudi "pravljica" o prepovedanem jabolku in bila je tudi logika, vsajena v vsakega človeka. Ker vse to ni zadoščalo, dobili ste tudi številna konkretna opozorila (raznih oblik in iz rasličnih področij) o tem, da ta, vse bolj poplarizirana miselnost in na tej miselnosti zgrajene metode za zdravje, uspeh, srečo, duhovno rast..., le niso v redu. Da jim niste hoteli prisluhniti in razmisliti o opozorilih, je bila izključno vaša odločitev na podlagi vaše proste volje.


Rešitev za rak je zelo preprosta. Kljub temu bo za veliko večino ljudi ostal neozdravljiv. Moje izkušnje so pokazale, da bo karcinotik raje umrl, kot se prepustil terapiji, pri kateri bi moral odluščiti vsaj nekaj od svojega neskončnega ega in od iluzije o svoji »dobroti«.

Ne ena od danes ponujenih popularnih terapij vam ne ponuja rešitev. Saj ravno zaradi popularnih metod miselnosti in terapije NASTAJA rakast značaj in tudi bolezen RAK.

Lahko pomagajo samo metode Transformnen osebnostne terapije!.

Zakj pa po tem določeni preživijo desetletja in celo ozdravijo?

Odgovor na to bo  

                                                                                                        V NADALJEVANJU: Rak 6.del


Rak 1. del

Rak, 2.del

Rak, 3 del

Rak, 4. del

78 views0 comments

Recent Posts

See All