Blog

Svet iz drugačne perspektive

RAK. 2. del

Updated: Aug 5, 2021

#rak


Na podlagi homeopatskega pristopa (Ravi Roy, seminarji) rak nastaja iz karcinotične miazme, ki sodi pod vratno čakro.

Miazmo v religiji imenujejo »greh«, v psihologiji »id« (podzavest), a jaz jo, na podlagi izkušenj, enostavno imenujem »žlehtnoba«/»hudobija« .

Miazma je torej specifični značaj človeka, nastal z »onesnaževanjem« neke naše božje podlage/lastnosti. Ta značaj sčasoma kreira tudi bolezen.


Za razliko od ostalih »miazem« karcinoza ima veliko »obrazov« in veliko plati.

Eno plat karcinotičnega značaja, lahko enostavno definiramo kot: »moja predpostavka o tem, kaj naj bi bilo prav (božje)«.Ta značaj religija definira za »izvirni greh«. Ko je človek vgriznil, v »jabolka spoznanja« je postal prepričan, da je postal bog, ki zna razsoditi o tem, kaj je prav in kaj ni.

Prepričanje o tem, da lahko, brez hudih posledic, kreiramo svet na podlagi predpostavk naše omejene človeške glave, je samo ILUZIJA.


Omejenost človeške glave dokazuje tudi nevroznanost. (opisano v knjigi »Nevromarketing razbija iluzije«). Na podlagi teh izsledkov mi se zavedamo mogoče samo petine tega, kar naši čuti zaznavajo na materialni ravni!


Geslo, da je življenje je v tvojih rokah, ne pomeni tega, kar mi mislimo. Življenje je RES v naših rokah, saj je od naših odločitev odvisno, kakšne posledice si bomo nakopali s svojim načinom življenja. Mi pa živimo v oblakih verujoč, da lahko vse prekrojimo po svoje. To pa ima hude posledice.


Srce je naš »bog«. Tudi če ni idealno, je bolj božje kot ta spaka, ki jo delamo iz sebe. Narava je tudi »bog« kot tudi naše telo. »Božji zakoni« so tudi zakoni narave, fizikalni zakoni, fiziologija človeka itn.


Mi smo zelo ponosni na ta naš razum in ne želmo se zavedati kako močno je omejen. Na podlagi tega omejenega razuma pa potem ustvarjamo PREDPOSTAVKE o RESNICI, nočemo pa videti RESNICO SAMO. Smo kot majhni otroci, ki v svojih risbicah vidijo točne projekcije sveta, čeprav so samo brezoblična kracanja. Samo, za razliko od otrok, mi gremo graditi svet na podlagi naših kracanj. Zaradi tega je ta naš značaj, na katerga smo tako zelo ponosti, v resnici naša najhujša hudobija. Vodi v absolutni propad univerzuma in je med bistvenimi vzroki epidemije raka.

Nadaljvanje sledi


Rak- 1.del

Rak 3.del

173 views0 comments

Recent Posts

See All