Blog

Svet iz drugačne perspektive

PREMIŠLJUJEM ... 2. del

Updated: Aug 9


Nekjer sem brala izrek: "Narod, ki ne prizna svojo preteklost, nima niti bodočnosti"

Slovenki izrek je: "Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda".


Nadaljujem svoja "Premišljanja...", na podlagi knjige Vesne V. Godine: "Zablode postsocializma".

Moram reči da je tudi mene presenetilo, kam me je pripeljalo.


Stran 288.

Če drži podatek, da se je od osamosvojitve do danes vrednost slovenske države zmanjšala z okoli devetdeset milijard dolarjv na okoli deset milijard dolarjv...

Naj si dovolimo delovno hipotezo: večino izplena so izvedli Slovenci.

Kljub temu pa še vedno pišejo o tem, kako smo vsi bili takrat reveži a kako je sedaj super. Samo čakam kdaj bodo napisali, da v »grozni revščini« - seveda, zaradi socializma! - niti pametnih telefonov nismo imeli.

Vi mladi pa, ki živeljenje ne morete več zamisliti brez »pametnih« naprav, boste zelo pomilovali nas, iz teh »groznih časih« in se niti spomnili ne boste razmisliti o tem, da takrat pametni telefoni še niso bili izumljeni.

Str. 289: