top of page

Blog

Svet iz drugačne perspektive

POLEMIKA NA ČLANEK Miloša Milača: “Želite varnost in napredek ali zasebnost? Oboje ne gre"

Updated: Feb 11

Članek je objavljem v e-časniku “Finance“ 12.01.2020Članek gospoda Milača govori o super pametnih avtih blizke bodočnosti, ki bodo vse obvladali namesto nas, ampak, za svoje delovanje potrebovali bodo kontinuirani dotok številnih podatkov o nas. To pa bo krepek vdor v našo zasebnost.


IZHODIŠČNI POJMI IN TEOREMI ZA POLEMIKO

1. Varstvo osebnih podatkov in naša zasbnost

Zakaj vam je varnost vaših osebnih podatkov tako pomembna?

Zakaj delate paniko okoli zlorabe vaših osebnih podatkov?

Zakaj vas mori “udiranje v vašo zasebnost”?

Ali vas moti samo to, da bodo neki služili s prodajo vaših podatkov?


Mislim, da vas najbolj moti to, da na podlagi vaših osebnih podatkov izdelujejo metode, s katerimi bodo vas sledili, kontrolirali, manipulirali, usiljevali vam nekaj, kar vi ne bi, obračali vas in programirali za nekogaršnje cilje in interese.

Tega se pa hočete ubranite! Zato iščete zakonske ukrepe proti tem.

Saj je logično, da se človek brani proti takšni nevarnostmi, mar ne?!


Hm!!!

Pri tem se moramo malo zamisliti!

* Današnji marketing in sploh obstoj enega podjetja bazira na zbranih osebnih podatkih (potencialnih) potrošnikov.

Učite se marketinške tehnike, ter tudi o tem kako le zbrati te podatke.

Učite se tudi o tam kako zaobiti zakonske omejitve in izmanipulirati ljudi, da bi vam le dali te svoje podatke, po tem pa tudi kupili to, kar jim hočete prodati.


Te dni nisem mogla prebrati e-članek iz Financ. Na zaslonu se mi je izpisalo, da mi je dostop onemogočen, ker nisem odkljukala sprejemanje piškotkov!!!

Torej, ni dovolj, da sem PLATILA ČASTNIK, moram dovoliti/omogočiti, da me sledijo in pač – kot laik niti ne vem kaj vse še delajo piškotki – manipulirajo z mano.

Vendar, kako boste sploh preživeli, če ne boste oglaševali svoje dejanvnosti, če ne boste ljudi prepričevali in jih poskušali obdržati?

In če vi pobirate podatke drugih in z njimi manipulirate, tudi drugi delajo to do vas. Če je vaše primerno je primerno tudi to, kar drugi delajo do vas. Mar ne?


* Pa tudi nam, potrošnikom, odgovarja, da nam drugi določijo kaj bi nam odgovarjalo, saj smo od sebe že naredili takšne duhovno-mentalne invalide, da sami nimamo pojma kaj bi nam resnično odgovarjalo!

Tako smo zaprli “hudičev krog” ("Teufelkreiss”- kot ga imenujejo Nemci) v katerem se samo vrtimo v krogu, ne moremo pa priti ven.


Iz začaranega kroga NI možno priti ven NA TA NAČIN, kot ga hočete doseči!

V tem svetu, ki ste ga hoteli, smo vsi istočasno in lovec in lovina.

Ko ste potrošnik, hočete, da nekdo DRUGI odgovarja za vašo zaščito, da ustvari zakone, policijo, inšpekcije, da vas ščiti pred onim, ki manipulirajo z vami.

Ko pa ste podjetnik, pa, v imenu "demokracije" terjate vse to, kar kot potrošnik označujete kot hudobijo in borite se proti tem.

Kako po tem določiti meje in okvirje med „sprejemljivim“ in „nesprejemljivim“?

Kaj sodi v “sprejemljivo” manipulacijo in kaj sodi v zlorabo in kriminal?

Saj tudi Hitler je menil, da je dobrotnik in se bori za blaginjo svojega naroda in zato je opravičen početi tega, kar je počel. Mar ne?


Obstajajo univerzalne moralne norme.

Največkrat pa je vse odvisno od strani s katere promatramo. Če si nekdo domišlja, da njemu pripada ves svet, za njega je terorist vsak, ki se mu ne želi podrediti, ki brani svoje interese, stališča in svojo integriteto.


„Agresija“, „omejevanje človekove svobode“ in manipulacija... je tudi to, ko poskušate otroku preprečiti, da poriva prst v vtičnico ali ne ustrežete njegovom neuresničljivim zahtevam. Celo v zapor vas bodo poslali, če vas otrok toži!

Torej, kdaj je nek ukrep („manipulacija“), v interesu človeka in kdaj je samo manipulacija za nekogaršnje finančne ali politične intrese?


Na podlagi tega sledi sklep:

Na tem nivoju, kam sodi tudi zakon o zaščiti osebnih podatkih, zadeve ni možno zadovoljivo rešiti!


2. Če hočemo razrešiti tovrstne probleme z manipulacijami z našimi osebnimi podatki in priti iz začaranega kroga, moramo iti nižje-globlje.

Moramo priti do VZROKA v nas, ki omogoča nekom drugom, da bi manipuliral z nami!

To pa je nivo NEZAVEDNEGA.

Gre pa za:

- naše negativnosti in slabosti, ki so potlačene v nas, se pa jih ne zavedamo. One so globoko zakopane v nas in niso dejavne v našem vsakdanjem življenju.

- Marsikdaj pa so te naše negativnosti popolnoma aktivne in vidne vendar se jih mi sami ne želimo zavedati in zanikamo njihov obstoj.

- Velikokrat pa so to konkretne hudobije ter zavestna in naklepna hudobna dejanja, ki smo jih preimenovali v svetniška in popolnoma pravilna.


Vsi dobro vemo, da nevromarketing lahko manipulira z nami izključno zaradi naših negativnosti in slabosti, ki se jih ne zavedamo.

Naloga zlorabljene psihologije je ta, da odkrije te naše negativnosti, ki vodijo naše obnašanje. Na podlagi podrobnih raziskav in analiz naših negativnosti izdelajo vabe, ki jih mi (zaradi teh negativnosti v nas) zagrabimo. Izdelajo tudi metode, s katereimi bi nas, brez, da mi to opazimo, vodili do izpolnitve nekogaršnjih interesov. Sočasno pa izdelajo tudi pristop, kako nas prepričati, da v sebi nimamo negativnosti in da vse to, kar dejanski delajo, ni res. (Več o tem v knjigi: „Nevromarketing razbija iluzije“).


Ker imamo v sebi nepredelane negativnost, na sploh, če smo zelo samozavestni in z močnim ego-m, nas nobeden zunanji ukrep ne more zaščititi, ker, mi sami (zaradi teh naših negativnosti) zagrabimo za manipulativne vabe in sledimo manipulacijam.


Torej, edina logična in prava rešitev tega problema je, da predelamo te svoje slabosti in grehe, ki so osnovna in edina prijemališča za manipulacije z nami. To pa je možno samo s principi in metodami, zajetih pod skupnim imenom: Transformna osebnostna terapija (TOT)


Preprosta logika nam govori tudi o tem, da če bi te svoje negativnosti res predelali s popularnimi metodami, kot to trdite, po tem vi več ne bi bili v skrbeh zaradi vaše „zasebnosti“ a tudi nevromarketing ne bi cvetel, in vse bolj prosperiral, temveč bi izginil iz uporabe.


OPOZORILO: V največji nevarnosti od manipulacije so tisti, ki jih ni strah zaradi „udiranja v zasebnost“, ker so (ošabno) prepričani, da oni s tem nimajo problemov in, da na njih nihče ne more vplivati niti jih manipulirati!


POLEMIKA NA ČLANEK

Bojite se za svojo zasebnost in suverenost in hočete preprečiti, da bi manipulirali z vami (brez da predelate svoje slabosti in negativnosti).

Na to vam ponudijo super vabo, ki se ji ne morete upreti: AVTE. Na njih ste nori. In čeprav je v členku postavljena v ospredje dilema o nevarnosti za našo zasebnost, zagotovo boste slepi in gluhi na vsa opozorila, ko vam bodo ponudili najbolj sodobne modele super pametnih avtomobilov ali drugih tehničnih igrač.


Preden nadaljujejmo, je potrebno še nekaj razčistiti. Namreč, tudi to je vprašanje kaj je resnično „tehonološki napredek“ in kaj je uničevanje človeka?!


Zakaj se rekreirate?

Zakaj hodite celo na fitnes?

Zakaj so toliko navdušujoče popularni vsi tisti, ki so po težkih nesrečah a z velikimi napori vloženimi v rekreacijo, ponovno stali na noge?

Ker veste dobro: če ne trenirate mišice, one zakrnijo.


Tudi o tem se veliko govori, da mentalno aktivni ljudi bolj kreativno živijo tudi v starosti. Za stare pa kar naprej organizirajo takšni in drugačne „možganske telovadbe“, ki naj bi preprečil propad možganov.

Torej, če ne telovadimo z možgani, tudi oni zakrnijo.


Tudi spretnosti zakrnijo če jih ne uporabljamo in treniramo kar naprej.


Tudi to veste, da npr. slepi lahko razvijejo „nadnaravne“ sposobnosti, s katerimi kompenzirajo ispad svojega vida.


Zakaj po tem vse to pozabljate, ko gre za takoimenovani „tehnološki napredak“?

Zamislite samo, koliko spretnosti ste potrebovali samo za parkiranje na bok!

Ali pa koliko možganske vigilnosti ste potrebovali, da bi spretno vozili dolge relacije....

Ali kakšne nadnaravne sposobnotsti se skrivajo v naših možganih, ki so zakrneli. In samo huda katastrofa (npr. slepota) nas lahko prisili, da smo jih pripravljeni aktivirati.

Sedaj pa bo v vaših možganih vse to, zaradi “tehnološkega napredka” in vašega slepega pohlepa za vsem tem, ZAKRNELO!

Tehnologija bo napredovala—človek pa ne. Problem ni samo v tem, da bo človek vse bolj zakrnel! Bomo vse bolj odvisni od raznih aparatov in elektronike. Ob njihovem ispadu bomo totalno paralizirani in vsi sistemi bodo razpadli, saj nič več ne bomo sposobni narediti sami, a brez računalnikov.

In tako bomo postali tudi sužnji nekaterih. Vse bomo naredili, kar bodo od nas hoteli, samo da nam ne bi izklopil npr. socialna omrežja, ker brez njih več ne znamo in ne moremo preživeti.


Gospd Miloš Milač piše:

„Podatki, ki jih bodo zbrali sistemi v avtomobilu, bodo potrebni za analizo in ukrepanje, obenem pa bodo uporabljeni tudi v komercialne namene; s temi podatki bo industrija ustvarjala posel, vreden milijarde evrov, obenem pa bo v celoti posegla v naša življenja“.


Jaz nisem proti napredku! Vendar tako, kot to postavljamo, ne služi človeku za njegov napredak!.


„... ( senzorji, kamere in sistemi umetne inteligence)... Zaznavala bo nepozornost in utrujenost voznika, ga na to opozarjala in odpravljala človeške napake, ki najpogosteje vodijo do prometnih nesreč“.


Zakaj potrebujemo umetno inteligenco, da nas opozori, da smo UTRUJENI? Ali smo res postali tako silno nesposobni, da več niti to ne čutimo, da smo utrujeni?

Ja, smo NESPOSOBNI! Saj nas že leta in leta vodijo v tovrstno nesposobnost. Duhovne metode “za zdravje in uspešnost” oglašujejo “povezovanje samih s sabo”. V resnici pa nas usmerjajo, da režemo vse kar je v nas. Zatlačimo in premagujemo in uničujemo vse naše notranje varnostne in opozorilne sisteme, kot so strah, ali depresija, ali “nesamozavest”, pa tudi potrebo po določeni hrani….

Po tem, ko smo izpraznili vso našo pametno vsebino, naj bi se ravnali po "pametnih urah", ki naj bi nam narekovale kaj in kako.


Naš organizem je narejen tako, da vse, kar se dogaja v nas, samodejno zaznava in urejuje.

Sedaj pa smo prišli do skrajnosti: da niti to več nismo v stanju čutiti, kdaj smo utrujeni?. Oz, tudi če smo zaznali, našo zaznavo ne bomo vpoštvali. Pustili smo se prepričati, da to, kar sami čutimo nič ne šteje. Šteje samo to, kar nam bo neki “pametni” stroj pokazal. Stroj, ki ga je skonstrural in programiral neki drugi človek, ki je na podlagi svojega (omejenga) znanja in v prvi vrsti svojih interesov iznašel kriterije za pravilnost ali nepravilnost za nas.


In: “človeške napake”!

Manipulacija je proglasiti za neizogibno, da človek dela napake, ki vodijo v nesreče. Sveda, delamo usodne napake vendar samo zaradi negativnosti in slabosti v nas, ki pa je MOŽNO urediti, da več ne bi delali takšnih napak.


Pa tudi sicer! Če bi bilo “za človeka normalno“ delanje napak, po tem bi vsi kar naprej se ponesrečevali. Vemo pa dobro, da številni nikoli se ne ponesrečijo, drugi pa kar naprej.

Zato ni logično jemati „delanje napak“ za samoumevno.


Logično je, na primerni način v podzavesti raziskati zakaj nekateri kar naprej delajo usodne napake! Po tem pa jih predelati. In napak več ne bo. In ne bomo potrebovali stroja, ki naj bi nas čuval in omogočal da se slabosti v nas razpasejo in da vse bolj zakrnimo.


Pred leti so nam v okvirju socialni medicini govorili o prometu v Turčiji. Tam so (vsaj v tistem času) obupno vozili in ni bilo nobenih pravih predpisov pa vse eno so imeli veliko manj prometnih nesreč kot drugod v “naprednem” svetu. Razlog je bil v tem, da so vsi vedeli kakšno je stanje na cestah. Zato so razvili velike sposobnosti opazovanja in spremljanja prometa, kot tudi hitrih in pravilnih reakcij. Mi pa se zanašamo na naš „napredek“ in od tega (od zunaj) pričakujemo, da nas bo ščitil. Ob tem pa sami vse bolj zakrnimo.


Sistemi, obogateni z umetno inteligenco, bodo odločitve sprejemali namesto nas,…”

Ja, ravno v tem je problem: ODLOČANJE NAMESTO NAS SAMIH. In to bo umetna inteligenca naredila vsepovsod---a njo bo programiral nekdo zunanji in ne mi sami.

In vedno gre samo za “majhen korak”.

V knjigi „Oblast maniplacije” je lepo razloženo, kako se manipulira človek v majhnih korakih, da niti ne opazi. Vedno samo nekaj malo drugače. Ko pa bo opazil, da je „nasanjkal“, bo prekasno za reševanje.


To, kar je dosedaj opisano v članku še vedno sodi v „normalno”— en mejhen korak drugačnosti! Saj je to normalno za “ napredak”. In vsi želimo takšne super avtomobile.

Vendar avtor nadalj piše naslednje:

“V času avtonomnih avtomobilov bodo ti znali prepoznavati tudi naše zdravstveno stanje, ponuditi pomoč, nas morda odpeljati do prve bolnišnice in z umetno pametjo vzpostaviti diagnozo ter bolniško osebje pripraviti na hitro ukrepanje. Res je, tako pametne naprave so še zelo oddaljene, njihovi zametki pa v obliki senzorjev utrujenosti, nepozornosti in podobno na trgu obstajajo že danes.”


A ne bi bilo bolj enostavno, bolj logično in normalno, da s transformacijo sebe umaknemo vse nevarnosti, da bi se bolezen sploh razvila? Ker to se da doseči s pomočjo Transformne osebnostne terapije!.

Ali pa vsaj, da se PONOVNO naučimo zaznati / začutiti kdaj smo v nevarnosti zaradi svojega stanja! Da čutimo opozorilne znake, ki nam govorijo o tem, da moramo v bolnico ali pa da ne krenemo na pot. Nobeno hitno stanje ne nastopi na enkrat in brez, da bi prej dal opozorilnih znakov.

Nesposobni tovrstnega zaznavanja smo postali na podlagi popularne miselnosti, "tehnološkega napredka" in metod za "zdravo življenje".

Saj računalniki so samo IMITACIJA NARAVE – plagijat našega notranjega superzmogljivega račnalnika, ki je v stanju „apdejtati“ se v vsakem trenutku, ko je to potrebno. Zakaj po tem takšen naš superračunalnik uporno uničujemo in ga hočemo zamenjati za "fejk robo"?!


Avtor členka nas že upozarja na nevarnosti.

Jaz bom to bolj direktno povedala:

V knjigi "Oblast manipulacije" podrobno piše, kako že desetletja usmerjajo nas in naša razmišljanja.


Razmislite: če vas tako nadzorujejo in na vse vplivajo, kaj se lahko zgodi, če boste slučajno le razmišljali malo drugače, kot je to “predpisano”. Mogoče nič posebnega niste razmišljali in nič slabega. Mogoče samo o tem, da bi vam pasal svinjski kotlet (ki pa ga je neumna dietetika dala na črni seznam). Mogoče se niti ne zaveste tega, kar vaši možgani premlevajo. Ali se ne zavedati, da je to greh kar se procesira v vaših možganih. Vendar odstopilo pa bo od DOVOLJENEGA!

Kako enostavno bo sprožiti neke nezaznavne frekvence, ki bodo vam med vožnjo kar na lepem poslabšali vaše zdravstveno stanje, do te mere, da vas niti vnaprej pripravljena zdravstvena ekipa ne bo mogla rešiti. Seveda, ker niti pomislili ne bi, da obstajajo „nadnaravne sile“ ki so sprožile in točno usmerile neki impuls in sprožile vaš propad.

Če pa boste mogoče le preživeli in govorili o tem, da so na vas delovale „negativne energije“, vas bodo spravili v norišnico, ali pa spet, na priemerni način prepričali, da to le ni res in vas napolnili s psihofaramaki (saj farmacija je najbolj profitabilna družba na svetu), ki vas bo do konca izoblikovali v zombija.


Ni pa treba odkloniti sodobno tehnologijo!

Če boste šli skozi proces Tansformne osebnostne terapije (TOT), boste se znebili balasta postali sposobni izbrati kaj je primerno za vas in kaj ne potrebujete.

Manipulacija in "udor v vašo zasebnost" vam ne bo več škodovala.

Pa tudi lenarjenje, med tem ko računalnik vozi vaš avto, ne bo pripeljalo do tega da zakrnite.


Saj tudi elektrika je morilska! Vse pa je odvisno od tega, kako jo uporabljamo.

Tako je tudi s vsem ostalim.

Saj tudi naprej bodo potrebni trgovci, ki nam bodo ponujali robo.

Potrebni bodo tudi menagerji, saj tudi takšne potrebujemo, ki bodo upravljali sisteme.

Tudi investitorji bodo potrebni, ki znajo z denarjem.

Bogati bodo tudi potrebni, saj so potrbni takšni, ki bodo –vendar PRAVILNO znali deliti ostalim tako kot je potrebno....In vse bo zasedlo svoje pravo mesto in okvirje.


Zaradi uporabe TOT nihče ne bo stradal. Stradali boste samo takrat, če ne boste uporabljali logične prinicipe in metode, ki so osnovna vsebina Transformne osebnostne terapije. .

Ne boste vsi milijarderji z velikimi avti. Saj takšne želje so samo inplantiarane v ljudi, da bi se zaganjali za iluzijami. Vsak pa bo našel svoje poslanstvo in srečo. Saj pomembna je SREČA IN ZADOVOLJSTVO ne pa igrače, za katere mislimo, da nam bodo prinesle srečo.