Blog

Svet iz drugačne perspektive

POLEMIKA NA ČLANEK Miloša Milača: “Želite varnost in napredek ali zasebnost? Oboje ne gre"

Updated: Aug 6

Članek je objavljem v e-časniku “Finance“ 12.01.2020Članek gospoda Milača govori o super pametnih avtih blizke bodočnosti, ki bodo vse obvladali namesto nas, ampak, za svoje delovanje potrebovali bodo konitinuirani dotok številnih podatkov o nas. To pa bo krepek vdor v našo zasebnost.


IZHODIŠČNI POJMI IN TEOREMI ZA POLEMIKO

1. Varstvo osebnih podatkov in naša zasbnost

Zakaj vam je varnost vaših osebnih podatkov tako pomembna?

Zakaj delate paniko okoli zlorabe vaših osebnih podatkov?

Zakaj vas mori “udiranje v vašo zasebnost”?

Ali vas moti samo to, da bodo neki služili s prodajo vaših podatkov?


Mislim, da vas najbolj moti to, da na podlagi vaših osebnih podatkov izdelujejo metode, s katerimi bodo vas sledili, kontrolirali, manipulirali, usiljevali vam nekaj, kar vi ne bi, obračali vas in programirali za nekogaršnje cilje in interese.

Tega se pa hočete ubranite! Zato iščete zakonske ukrepe proti tem.

Saj je logično, da se človek brani proti takšni nevarnostmi, mar ne?!


Hm!!!

Pri tem se moramo malo zamisliti!

* Današnji marketing in sploh obstoj enega podjetja bazira na zbranih osebnih podatkih (potencialnih) potrošnikov.

Učite se marketinške tehnike, ter tudi o tem kako le zbrati te podatke.

Učite se tudi o tam kako zaobiti zakonske omejitve in izmanipulirati ljudi, da bi vam le dali te svoje podatke, po tem pa tudi kupili to, kar jim hočete prodati.


Te dni nisem mogla prebrati e-članek iz Financ. Na zaslonu se mi je izpisalo, da mi je dostop onemogočen, ker nisem odkljukala sprejemanje piškotkov!!!

Torej, ni dovolj, da sem PLATILA ČASTNIK, moram dovoliti/omogočiti, da me sledijo in pač – kot laik niti ne vem kaj vse še delajo piškotki – manipulirajo z mano.

Vendar, kako boste sploh preživeli, če ne boste oglaševali svoje dejanvnosti, če ne boste ljudi prepričevali in jih poskušali obdržati?

In če vi pobirate podatke drugih in z njimi manipulirate, tudi drugi delajo to do vas. Če je vaše primerno je primerno tudi to, kar drugi delajo do vas. Mar ne?


* Pa tudi nam, potrošnikom, odgovarja, da nam drugi določijo kaj bi nam odgovarjalo, saj smo od sebe že naredili takšne duhovno-mentalne invalide, da sami nimamo pojma kaj bi nam resnično odgovarjalo!

Tako smo zaprli “hudičev krog” ("Teufelkreiss”- kot ga imenujejo Nemci) v katerem se samo vrtimo v krogu, ne moremo pa priti ven.


Iz začaranega kroga NI možno priti ven NA TA NAČIN, kot ga hočete doseči!

V tem svetu, ki ste ga hoteli, smo vsi istočasno in lovec in lovina.

Ko ste potrošnik, hočete, da nekdo DRUGI odgovarja za vašo zaščito, da ustvari zakone, policijo, inšpekcije, da vas ščiti pred onim, ki manipulirajo z vami.

Ko pa ste podjetnik, pa, v imenu "demokracije" tejrate vse to, kar kot potrošnik označujete kot hudobijo in borite se proti tem.

Kako po tem določiti meje in okvirje med „sprejemljivim“ in „nesprejemljivim“?

Kaj sodi v “sprejemljivo” manipulacijo in kaj sodi v zlorabo in kriminal?

Saj tudi Hitler je menil, da je dobrotnik in se bori za blaginjo svojega naroda in zato je opravičen početi tega, kar je počel.


Obstajajo univerzalne moralne norme.

Največkrat pa je vse odvisno od strani s katere promatramo. Če si nekdo domišlja, da njemu pripada ves svet, za njega je terorist vsak, ki se mu ne želi podrediti, ki brani svoje interese, stališča in svojo integriteto.


„Agresija“, „omejevanje človekove svobode“ in manipulacija... je tudi to, ko poskušate otroku preprečiti, da poriva prst v vtičnico ali ne ustrežete njegovom neuresničljivim zahtevam. Celo v zapor vas bodo poslali, če vas otrok toži!

Torej, kdaj je nek ukrep („manipulacija“), v interesu človeka in kdaj je samo manipulacija za nekogaršnje finančne ali politične intrese?


Na podlagi tega sledi sklep:

Na tem nivoju, kam sodi tudi zakon o zaščiti osebnih podatkih, zadeve ni možno zadovoljivo rešiti!


2. Če hočemo razrešiti tovrstne probleme z manipulacijami z našimi osebnimi podatki in priti iz začaranega kroga, moramo iti nižje-globlje.

Moramo priti do VZROKA v nas, ki omogoča nekom drugom, da bi manipuliral z nami!

To pa je nivo NEZAVEDNEGA.

Gre pa za:

- naše negativnosti in slabosti, ki so potlačene v nas, se pa jih ne zavedamo. One so globoko zakopane v nas in niso dejavne v našem vsakdanjem življenju.

- Marsikdaj pa so te naše negativnosti popolnoma aktivne in vidne vendar se jih mi sami ne želimo zavedati in zanikamo njihov obstoj.

- Velikokrat pa so to konkretne hudobije ter zavestna in naklepna hudobna dejanja, ki smo jih preimenovali v svetniška in popolnoma pravilna.


Vsi dobro vemo, da nevromarketing lahko manipulira z nami izključno zaradi naših negativnosti in slabosti, ki se jih ne zavedamo.

Naloga zlorabljene psihologije je ta, da odkrije te naše negativnosti, ki vodijo naše obnašanje. Na podlagi podrobnih raziskav in analiz naših negativnosti izdelajo vabe, ki jih mi (zaradi teh negativnosti v nas) zagrabimo. Izdelajo tudi metode, s katereimi bi nas, brez, da mi to opazimo, vodili do izpolnitve nekogaršnjih interesov. Sočasno pa izdelajo tudi pristop, kako nas prepričati, da v sebi nimamo negativnosti in da vse to, kar dejanski delajo, ni res. (Več o tem v knjigi: „Nevromarketing razbija iluzije“).


Ker imamo v sebi nepredelane negativnost, na sploh, če smo zelo samozavestni in z močnim ego-m, nas nobeden zunanji ukrep ne more zaščititi, ker, mi sami (zaradi teh naših negativnosti) zagrabimo za manipulativne vabe in sledimo manipulacijam.


Torej, edina logična in prava rešitev tega problema je, da predelamo te svoje slabosti in grehe, ki so osnovna in edina prijemališča za manipulacije z nami. To pa je možno samo z principi in metodami, zajetih pod skupnim imenom: Transformna osebnostna terapija (TOT)


Preprosta logika nam govori tudi o tem, da če bi te svoje negativnosti res predelali s popularnim metodam, kot to trdite, po tem vi več ne bi bili v skrbeh zaradi vaše „zasebnosti“ a tudi nevromarketing ne bi cvetel, in vse bolj prosperiral, temveč bi izginil iz uporabe.


OPOZORILO: V največji nevarnosti od manipulacije so tisti, ki jih ni strah zaradi „udiranja v zasebnost“, ker so (ošabno) prepričani, da oni s tem nimajo problemov in, da na njih nihče ne more vplivati niti jih manipulirati!


POLEMIKA NA ČLANEK

Bojite se za svojo zasebnost in suverenost in hočete preprečiti, da bi manipulirali z vami (brez da predelate svoje slabosti in negativnosti).

Na to vam ponudijo super vabo, ki se ji ne morete upreti: AVTE. Na njih ste nori. In čeprav je v členku postavljena v ospredje dilema o nevarnosti za našo zasebnost, zagotovo boste slepi in gluhi na vsa opozorila, ko vam bodo ponudili najbolj sodobne modele super pametnih avtomobilov ali drugih tehničnih igrač.


Preden nadaljujejmo, je potrebno še nekaj razčistiti. Namreč, tudi to je vprašanje kaj je resnično „tehonološki napredek“ in kaj je uničevanje človeka?!


Zakaj se rekreirate?

Zakaj hodite celo na fitnes?

Zakaj so toliko navdušujoče popularni vsi tisti, ki so po težkih nesrečah a z velikimi napori vloženimi v rekreacijo, ponovno stali na noge?

Ker veste dobro: če ne trenirate mišice, one zakrnijo.


Tudi o tem se veliko govori, da mentalno aktivni ljudi bolj kreativno živijo tudi v starosti. Za stare pa kar naprej organizirajo takšni in drugačne „možganske telovadbe“, ki naj bi preprečil prepad možganov.

Torej, če ne telovadimo z možgani, tudi oni zakrnijo.


Tudi spretnosti zakrnijo če jih ne uporabljamo in treniramo kar naprej.


Tudi to veste, da npr. slepi lahko razvijejo „nadnaravne“ sposobnosti, s katerimi kompenzirajo ispad svojega vida.


Zakaj po tem vse to pozabljate, ko gre za takoimenovani „tehnološki napredak“?

Zamislite samo, koliko spretnosti ste potrebovali samo za parkiranje na bok!