Blog

Svet iz drugačne perspektive

Katarina Veselko: "Finančna intuicija: slediti občutku ali razumu?"

Updated: Jul 26


Katarina Veselko je objavila ta članek v e-časopisu FINANCE 12. 6. 2018
Katarina Veselko, diplomirana psihologinja, avtorica spodnjga članka
Verjetno imamo vsi izkušnjo, ko smo nekaj naredili, ne da bi točno vedeli, zakaj. Nekaj nam je govorilo, da je to prava stvar (ali pa nam je nekaj »smrdelo« in smo se raje ustavili). Nekateri ljudje gojijo svojo intuicijo, poslušajo svoj notranji glas in se odločajo »po občutku«, medtem ko drugi čutijo potrebo, da vse svoje korake zavestno premislijo, argumentirajo in se odločijo na podlagi razumske analize. Katera pot je boljša, ko govorimo o finančnih zadevah?
Premisliti vse dejavnike, predvideti vse možne izide in sprejeti odločitev na podlagi vseh dosegljivih podatkov ali sprejeti odločitev po trenutnem navdihu?
Intuicija je sposobnost, da nekaj »vemo«, ne da bi se zavedali procesa v ozadju ali analizirali razloge in argumente za svoje vedenje. Psihologi intuicijo razlagamo kot nezavedno ekspertno znanje. To pomeni, da naše nezavedno zelo hitro obdela podatke iz množice zbranih izkušenj in vsega našega znanja, stališč in mnenj, zavemo pa se samo rezultata te analize. Zato vrhunski strokovnjaki pogosto sprejemajo zelo dobre odločitve in lahko veliko stvari naredijo »po občutku«, saj se pri tem njihovo nezavedno nasloni na vse, kar o tej temi že vedo in so že izkusili. Po drugi strani pa so laične intuitivne odločitve najpogosteje napačne, saj temeljijo na pomanjkljivem znanju, omejenih izkušnjah in neutemeljenih predsodkih.
Na področjih, kjer smo strokovnjaki in vrhunsko usposobljeni, kjer imamo veliko izkušenj in poglobljeno znanje, naše nezavedno lahko sprejme celo boljše odločitve kot ob razumskem, analitičnem pristopu. Izkaže se, da preveč podatkov, ki jih skušamo zavestno obdelati, onemogoči ali oteži naš miselni proces in tako delujemo slabše. Dober primer tega je opisovanje nekega postopka, ki ga obvladamo – na primer zavezovanja čevljev. Čevlje si znamo izvrstno zavezati – lahko bi rekli, da smo strokovnjaki v zavezovanju vezalk. To lahko naredimo celo v temi. Če pa bi morali nekomu razložiti ali pa korak za korakom pokazati, kako se zaveže vezalka, bi se najverjetneje zmedli in morali večkrat poskusiti »na hitro«, preden bi lahko proces izvedli počasi in postopno. Razmišljanje v tem primeru poslabša naše avtomatično delovanje. Zato je za vrhunske strokovnjake pogosto moteče, če imajo na voljo preveč podatkov ali pa če morajo vsako svojo odločitev argumentirati in analizirati. To jih ne samo upočasni, ampak dejansko poslabša kakovost njihove presoje. Finančni strokovnjaki zato lahko sprejemajo intuitivne finančne odločitve in so pri tem pogosto odlični. Navadni smrtniki, po drugi strani, pa v teh primerih najpogosteje ostanemo brez dobička ali celo utrpimo katastrofalne izgube.
Kadar se gibljemo na področju, na katerem imamo veliko znanja in izkušenj, se na svojo intuicijo lahko zanesemo celo bolj kot na razum. Tako delujejo odlični borzni posredniki: ni nujno, da znajo v trenutku sprejemanja odločitev n