top of page
Logika - Načela pravilnega - sonaravnega razmišljanja in sklepanja

Logika

Načela pravilnega - sonaravnega razmišljanja in sklepanja

Povdarek te Šole je ponuditi vam pot do suverenosti in sposobnosti samostojnega reševanja vaših težave. Da bi se naučili priti do tega, morate obvladati tudi LOGIKO.

 

Osnovna pomanjkljivost številnih učiteljev (ne glede na področje njihovega delovanja), ki so res bili vodeni od boga je ta, da so vam oni podajali napotke, ki so jih oni dobili zase, za svoje potrebe in za svoje stanje. Vi pa niste oni. Zato napotki, ki so jih oni dobili zase, NISO PRIMERNI ZA VAS. Tako neprimerni, kot če bi se silili nositi obleko, ki je krojena za njih. Vi potrebujete obleko zase, za vaše potrebe in vaše stanja. Verjetno da mora biti krojena po drugačnem kroju. Pa tudi če je kroj učiteljeve obleke primeren tudi za vas, ona vse eno mora biti narejena po veših merah in izključno za vas. 

 

Samo s procesom barantanja dobite pravo znanje zase. Barantate pa na podlagi tega kar vam neki učitelj govori. Če pa s svojo omejeno človeško glavo dobesedno sprejemate napotke, ste sebe podredili v ovco, učitelja ste pa povzdvignili za svojega lažnega boga. S tem je njegov nauk izgubil svojo pravo vrednost. 

 

Naloga Transcendentalnega sveta je da opozori tudi učitelje, (ne glede na področje na katerem delajo).

Ne glede na to, da so resnično skozi notranje vodstvo prišli do svojega znanja in siceršnjega uspha, le nosijo odgovornost za neuspeh ali za škodo, ki jo doživijo njihovi učenci, če se sami (učitelji) ne zavedajo možnosti, da jih učenci postavijo sebi za lažne bogove in jim slepo sledijo na podlagi razumevanja njihove omejene človeške glave., ne pa na podlagi spoznanja, dobivenega skozi barantanja z bogom. Zato morajo svoje učence konkretno in jasno (in ne samo mimogrede) opozoriti, poželjno bi bilo jih znati tudi poučiti o barantanju (ali vsaj napotiti na tovrstno terapijo), da bi prišli do pravega znanja in razumevanja strokovne snovi, ki jim jo podajajo. 

Deklaracije, ki jih učitelji navajajo na svojih spletnih stranh o tem, da ne nosijo odgovornost za neuspeh učenca, ne obvarouje učitelje od karmične odgovornosti. 

 

Jaz ne prenašam to, kar sem jaz dobila zase. Temveč vas poučujem temu kako boste tudi vi prišli v stik s vašim notranjim vodstvom, ki bo za vas dajal specifične napotke, kot sem jih jaz dobila zase.

Moja vloga je biti inštruktor, ki vam pomagati prepoznati in rešiti domače naloge, ki jih vam daje vaše notranje vodstvo (vaši pamtnejši deli!) 

 ***

Merketing meni o ljudeh, da so kot čredo ovac, ki gredo tam, kam jih usmerjajo. Oni ne zapravlja časa za človekoljubnost niti za aktivnosti, ki ne omogočajo velikih dobičkov.

Glavni trik marketinga je pa, da vas prepriča, da vi le niste ovca. Ovce so vedno samo »tisti drugi«.

 

Če hočete ostati ovca, ki pričakuje, da jim drugi narekujejo kako naj jejo, pijejo, dihajo, lulajo, kakajo, razmišljajo.., nimate kaj iskati pri meni, ker pri meni ne boste dobiti takšnih napotkov. Pri nauku, ki vam ga želim posredovati, bo potrebno le nekaj razmišljati.

Z mano bodo nezadovoljni tudi tisti, ki bodo uporno hoteli zadržati iluzijo da oni le niso ovce ...

 

Šola Transformne osebnostne terapije je samo za tiste, ki so pripravljeni žrtvovati svoj ego in stopiti na višji nivo osebnostne rasti, ki omgoča, da človek resnično izživi svoje božje potenciale. 

 

OPOZORILO: Prosim preberite obrazložitev o uporabi religioznih besed na spodnjem delu domače strani 

***

Ker gre za popolnoma drugačne postavitve problemov, kot ste vajeni prosim, da najprej preučite priloženo (brezplačno) e-knjigo. V njej so opisani in razloženi pojmi ter izrazi uporabljeni v tekstih. Sicer teksta ne boste pravilno razumeli. 

Da bi dosegli svoje prave potenciale, je potrebno postati suveren.

Suverni pa lahko postanete, če obvladate logiko.

 

KAJ JE LOGIKA?

V spletnem slovarju FRAN piše

lógika -e ž (ọ́) 
1. filoz. filozofska disciplina, ki proučuje načela pravilnega mišljenja in oblike sklepanja: 

2. logično mišljenje, sklepanje

3. knjiž., s prilastkom zakonitostdoločenost

 

Gre za način:

1. Kako analiziramo eno situacijo v celoti, da bi lahko izdiferencirali in definirali problem. 

2. kako pristopamo k problemom in kako jih postavljamo v reševanje; 

3. kako razmišljamo o njih in kako jih povezujemo z drugimi znanimi elementi;

4. kako iščemo možne povezave z, v tem momentu še neznanimi elementi, ki so možni povzročitelji problema ali pa vplivajo na njega;

5. kako sklepamo.

 

Najbolj pomembni  pogoj za uspešno uporabo logike pa je: 

BITI PRIPRAVLJEN SOOČITI SE Z NULTIM NIVOJEM, ZA IZHODIŠČEM  –

Z REALNOSTJO.

 

Z drugimi besedami: če za izhodišče vaših logičnih analiz ne vzamete konkretno in realno stanje, potem se bo vse, kar ste zgradili na takšnih nepravih temeljih, prej ali slej sesulo.

A ravno tega prvega koraka se vsak izogiba in to na vseh področjih življenja. 

bottom of page