top of page

Ideja in pomen Transcendentalnega sveta

Na jezikovnem portalu FRAN piše, da besede: transcendentalen, transcendenten, med ostalim pomenijo:
- nekaj, kar se nanaša na pogoje spoznavanja, neodvisne od izkustva: logika in matematika sta transcendentalni znanosti / transcendentalna metoda; transcendentalna zavest / transcendentalna filozofija 
- ki je pred izkustvom in ga omogoča: človekova možnost govorjenja je transcendentalna; transcendentalno spoznanje / človekov transcendentalni svet 
- nedoumljiv, nespoznaven, od stvarnega, čutno zaznavnega zelo oddaljen

ki presega izkustvo, zavest; presežennadizkustven: transcendentna predmetnost, resničnost 
.ki obstaja zunaj zavesti, zunaj osebka: vsak osebek, predmet je drugemu osebku transcendenten 

Transcendénca pa pomeni med ostalim: 
prehajanjepreraščanje: transcendenca k biti; transcendenca v nebivanje 
♦ 
filoz. transcendenca po Sartru dejstvo, da se da preseči določena kakovost, stanje bivanja

Transcendentalni svet ni neki abstraktni svet, ki živi samo v domošljiji nekogaršnjega fanatika in norca. To je ralni svet, samo je ONKRAJ NAŠE TRENUTNE SPOSOBNOSTI ZAZNAVANJA in je popolnoga drugačen od tega, na kar smo vajeni.

Velikokrat niti ne gre za nekaj bistveno novega temveč za nekaj, kar smo vedeli, pa smo pozabili; kar smo imeli, pa smo izgubili; kar smo bili preden smo se, z raznimi ukrepi deformirali in sedaj več nismo, ne vemo, ne znamo, ne obvladamo. 

 

Celo ponovna uporaba nakupovalnih vrečk je postal transcendentalni pojem. Novodobna miselnost vas je pred 20-30 leti pripeljala do tega, da ste na to možnost pozabili, sedaj pa vas poučuje o tem. 

​Do pred 4 desetletij  je Internet veljal za domišljijski, transcendentalni svet. Sedaj pa nam je postala neizbežna realnost.

Pred 35. leti je pri nas tudi pica še bila "transcendentalna". Prva pica, ki sem jo zaužila, mi je bila nagravžna, sedaj pa je nepogrešljiva v naši vsakdanji prehrani.

 

Na mentalni, emocionalni, energetski in drugih ezoteričnih ravneh je ogromno tega.

S svojimi teksti vam želim prikazati svet iz druge perspektive - da zaznate, da realnost ni samo takšna, kot je vi sedaj poznate. 

Enako tako, kot je bilo potrebno da nam nekdo prikaže, da razen fižola in zelja obstaja hrana, ki se imenuje pica in da za komunikacijo na daljavo obstaja takšna možnost, kot je internet, ne pa samo dimni signali.

Vendar vse to še ni bilo dovolj in bi pomenilo NIČ.

Mogli smo stopiti v proces transformacje, da bi najprej videli pomen teh novotarij. Mogli smo poskusiti, po tem se še naučiti pripraviti, pa se navaditi ... Do prave izboljšave kvalitete življenja je prišlo takrat, ko smo dosegli stanje, ko so nam in pica in internet postali stil življenja. Sedaj pa nam ni jasno, kako smo prej lahko živeli brez teh izboljšav, ki so nam te zadeve prinesle. 

 

Po enakih principih je potrebna transformacija, če hočemo suverenost, zdravje, sposobnosti in bolj kvalitetno življenje.

Do transformacije nas pa lahko pripelje samo takšen proces, ki sledi principom, ki so zbrani pod imenom "Transformna osebnostna terapija" (TOT). Ona nam daje pravila, kako implementirati od pradavinan obstoječe modrosti.

Če se držimo tega, bomo uspešno speljali svojo pot transformaije in ustvarili svoj, temu sedanjemu transcendentalni svet, ki bo takrat naša nova realnost v katerem bo ta način razmišljanja, ki nam daje TOT, postal stil življenja, kot kar sta postali pica in internet.

 

​Doseči svoj lastni "Transcendentalni svet" pomeni: resnično in korenito postati drugi človek.

To je stanje ene 

NOVE NORMALNOSTI IN ODPRTE SPONTANOSTI.
To je stanje fizične in psihične skladnosti v katerem je psihofizično zdravje samoumevno. 
To je stanje popolne prisotnost in zavedanja vsega okoli nas in tudi našega stanja in trenuutnega položaja v tem svetu. 
To je stanje v katerem postanemo sposobni pravilno in natančno reagirati v vseh situacijah.

V tej nivi normalnosti transcendentalnega sveta

noben »problem« nam  ne bodo predstavljal PROBLEM

in ne bo stresno deloval na nas,

ker jih bomo znali spontano in z lahkoto zadovoljivo rešiti.

Transformacija dosežena s pomočjo Transformne osebnostne terapije

ni samo ozdravitev od neke bolezni.

To je ozdravitev od sebe samega.

Vaše čisto in popolno bistvo se postopoma izvija is vaše sedanje - izgubljene, prestrašene, iztrošene in bolne obleke

kot

ptica Fenix iz svojega pepela.

bottom of page