ca0c23479111215a6c5b343598b4f212.jpg

Ideja in pomen Transcendentalnega sveta

Na jezikovnem portalu FRAN piše, da besede: transcendentalen,transcendenten, med ostalim pomenijo:

- ki presega naravno, zemeljsko; nadnaraven, nadzemeljski: 
- nekaj, kar se nanaša na pogoje spoznavanja, neodvisne od izkustva: logika in matematika sta transcendentalni znanosti / transcendentalna metoda; transcendentalna zavest / transcendentalna filozofija 
- ki je pred izkustvom in ga omogoča: človekova možnost govorjenja je transcendentalna; transcendentalno spoznanje / človekov transcendentalni svet 
- nedoumljiv, nespoznaven, od stvarnega, čutno zaznavnega zelo oddaljen

ki presega izkustvo, zavest; presežennadizkustven: transcendentna predmetnost, resničnost 
.ki obstaja zunaj zavesti, zunaj osebka: vsak osebek, predmet je drugemu osebku transcendenten 

Transcendénca pa pomeni med ostalim: 
prehajanjepreraščanje: transcendenca k biti; transcendenca v nebivanje 
♦ 
filoz. transcendenca po Sartru dejstvo, da se da preseči določena kakovost, stanje bivanja

Transcendentalni svet ni neki abstraktni svet, ki živi samo v domošljiji nekogaršnjega fanatika in norca. To je ralni svet, samo je ONKRAJ NAŠE TRENUTNE SPOSOBNOSTI ZAZNAVANJA.

To pomeni, da je drugačen od tega, na kar ste vajeni. Tudi to ne pomeni, da je novo. Kot vidimo danes, pomeni samo nekaj, kar je bilo, pa ste to pozabili. Saj, ta terapijo, ko jo nudi je skupek logičnih pravil razmišljanja, ki so ga postavili že antični Grki. In tudi to je bilo zasnovano na pradavnih modrostih, ki je prej človeku že bilo domače.

Celo ponovna uporaba nakupovalnih vreč je postala transcendentalni pojam saj vas je novodobna miselnost pred 20-30 leti prepričala da je brez veze eno vrečko imeti za več nakupov. In vas je prepričala, da je vse za enkratno uporabo. Danes pa se uvaja ta "transcendentalni pojam", da je vrečke treba večkrat uporabljati.

 

​Do pred 4 desetletij  je Internet veljal za domišljijski, transcendentalni svet. Sedaj pa nam je postala neizbežna realnost.

Pred 35. leti je tudi pica še bila "transcendentalna". Prva pica, ki sem jo zaužila, mi je bila nagravžna. Precej časa je minilo, ko sem jo ponovno poskusila. In takrat mi je bila super. Sploh nisem mogla razumeti, zakaj mi je prvič bila tako zalo nagravžna.

 

​Doseči svoj lastni "Transcendentalni svet" pomeni: resnično in korenito postati drugi človek.

To je stanje ene 

NOVE NORMALNOSTI IN ODPRTE SPONTANOSTI.
To je stanje fizične in psihične skladnosti v katerem je psihofizično zdravje samoumevno. 
To je stanje popolne prisotnost in zavedanja vsega okoli nas in tudi nas samih v tem svetu. 
To je stanje v katerem postanemo sposobni pravilno in natančno reagirati v vseh situacijah.

V tej nivi normalnosti transcendentalnega sveta

noben »problem« nam  ne bodo predstavljal PROBLEM

in ne bo stresno deloval na nas,

ker jih bomo znali spontano in z lahkoto zadovoljivo rešiti.

Transformacija dosežena s pomočjo Transformne osebnostne terapije

ni samo ozdravitev od neke bolezni.

To je ozdravitev od sebe samega.

Vaše čisto in popolno bistvo se postopoma izvija is vaše sedanje - izgubljene, prestrašene, iztrošene in bolne obleke

kot

ptica Fenix iz svojega pepela.

Feniks.jpg