top of page
könyv.jpg

Blog-knjige

Pri Blog-knjigi gre za obširno temo, ki jo pa jaz nisem znala napisati in urediti kot knjigo, temveč samo kot serijo kratkiih člankov. Izdvojila sem jih, da bi jih lažje našli saj je pomembno, da jih berete po vrsti, sicer ne boste razumeli za kaj gre.

Zaenkrat boto tako urejene, da je začetek knjige na dnu strani. Poznejša "poglavlja" so pa višje. Sicer so članki oštevilčeni po vrstnem redu..

bottom of page