top of page
ponujena možnost

TERAPEVTSKE DELAVNICE

zaprta skupina
3993.jpg

Tukaj pa se bo šlo za res! To bo že prava individualna trapija

Cilj terapevtske delavnice je konkretno uvajanje v praktično delo na sebi. 

Čeprav bo to skupina, vsakdo bo obravnavam individualno. Zato je to v resnici individualna terapija v elementarni obliki. 

Skupina bo zaprta, z okoli 10-15 člani. Potekala bo kontinuirano, dokler bo potrebe, oz, dokler člani ne bodo začutili željo in potrbo stopiti naprej in učnoterapvtski proces nadaljevati v obliki individualne terapije. 

Komunikacija med srečanji se bo odvijala skozi zaprto fb skupino. 

Redno bi se dobivali 2x na mesec in bi obdelovali vaše konkretne, bolj globoke, vendar še vedno ne preveč intimne probleme.

Od udeležencv se pričakuje, da odprto in izkreno sodelujejo, ne pa da samo čakajo, kaj bodo drugi povdali. Pričakuje se, seveda, tudi molčečnost navzven: da se ne prenaša navzven nič od tega, kar se je dogajalo na skupini. 

Korist takšne skupine je v tem, da v drugih in iz moje interakcije z drugimi lažje prepoznavate in tudi razumete svoje probleme. Do naslednje skupine pa vam “lekcije” iz prejšnjega srečanja dozorijo. Le-te potem analiziramo in na podlagi dobljenih “rezultatov” na primerni način nadgradimo.

 

Obstoji pa še nekaj skritih koristi:

- že samim tim, da ste definirali in izrazili svoj problem, ste omogočil, da se ta začne taliti. Zadrževanje problema v sebi ga samo še bolj zapira in fiksira.

- Tudi s tem, da ostali prepoznajo v sebi problem, ki ste jim ga vi zrcalili, bodo vaši problemi hitreje izginjali. 

- Marsikdaj je dovolj da se globoko zavedamo svojega problema (hudobije)  in se ono že začno taliti. - - vsak ki je vaš problem prepoznal pri sebi in sedaj dela na tem problemu, nosi del tudi vašega problema, ker združene moči so veliko več, kot seštevek posamičnih.

 

Pogoj za vstop v terapevtsko skupino, je obisk informativnih delavnic in seminarjev, oz, pridobljeno osnovno znanje iz Transformne osebnostne trapije. Brez tega osnovnega znanja od terapevtske skupine ne boste imeli prave koristi.   

 

O terminih srečanj se dogovarjamo skupaj.

Predvidena cena: 80€ na osebo.

Trajanje je 3-4 ure.

bottom of page